powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Premiera internetowej Encyklopedii teatru polskiego

4 grudnia, o godz. 11, podczas konferencji prasowej podsumowującej obchody 250-lecia teatru publicznego w Polsce, która odbędzie się w Instytucie Teatralnym, zaprezentowana zostanie po raz pierwszy internetowa Encyklopedia teatru polskiego, będąca efektem współpracy Instytutu Teatralnego i Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Elektroniczna Encyklopedia teatru to rozbudowana platforma - dostosowana m.in. do urządzeń mobilnych - stanowiąca kompendium wiedzy o polskim teatrze i obejmująca zarówno istniejące już cyfrowe zasoby teatralne, jak i nowe materiały i archiwa. Jak zapowiadał rok temu w wywiadzie dla miesięcznika "Teatr" jeden z jej twórców, prof. Wojciech Dudzik, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, będzie to "wielkie przedsięwzięcie, łączące elementy klasycznej encyklopedii, do której zamawiane są specjalne artykuły, z kroniką teatru polskiego, z bazami danych i źródeł, z e-biblioteką i e-czytelnią czasopism". Inicjatorką powstania Encyklopedii jest dyrektor Instytutu Teatralnego Dorota Buchwald, która czuwała nad całością prac.

Na spotkaniu z dziennikarzami 4 grudnia Encyklopedię zaprezentują jej twórcy. Tego dnia użytkownicy internetu otrzymają dostęp do ponad 200 haseł przedmiotowych i olbrzymiej ilości materiałów cyfrowych: ponad 50 tys. zdigitalizowanych recenzji, ponad 80 tys. rekordów dotyczących artystów, blisko 100 tys. zdjęć ze spektakli oraz niemal dwudziestu tysięcy programów teatralnych, afiszy i plakatów. Dzięki współpracy z Biblioteką Narodową udostępnionych cyfrowo zostanie także ponad 200 książek i czasopism. Platforma przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców - będzie można z niej korzystać na poziomie popularno-edukacyjnym, profesjonalnym i naukowo-badawczym. Dzięki otwartej formule ETP (formularz "zasugeruj zmianę") każdy użytkownik będzie mógł przesłać redakcji swoje propozycje i uwagi.

Dwuletnia praca nad Encyklopedią podzielona została na etapy. Pod koniec 2014 roku powołany został specjalny zespół programistyczny, którego zadaniem było wypracowanie oryginalnego, funkcjonalnego i innowacyjnego narzędzia, które zintegrowałoby pracę ponad 100 redaktorów odpowiedzialnych za wytwarzanie treści. Wszystkie hasła przedmiotowe mają charakter autorski, a za ich koordynację i redakcję odpowiada profesor Małgorzata Leyko. Bazy danych powstają w Pracowni Dokumentacji Instytutu Teatralnego. Merytoryczny nadzór nad zawartością sprawują profesorowie Wojciech Dudzik oraz Dariusz Kosiński.

- W pierwszym, zakończonym właśnie etapie prace koncentrowały się na integracji już istniejących baz oraz dodaniu nowych treści, powstałych specjalnie na potrzeby Encyklopedii. Ich najważniejsze części to zbiór haseł rzeczowych, w tym opracowanych po raz pierwszy pojęć specyficznych dla polskiego teatru, kalendarium wydarzeń z dziejów polskich przedstawień teatralnych, ułożonych na osi czasu i umieszczonych w kontekście wydarzeń z dziejów teatru światowego oraz - stworzone po raz pierwszy na taką skalę - informacje o krytyce i badaniach teatralnych - podsumowuje zakończony właśnie etap prac prof. Kosiński, zdradzając również plany na najbliższą przyszłość. - Wszystkie te prace będą prowadzone w kolejnych latach, przy czym w roku 2016 zespół redakcyjny skupi się przede wszystkim na stworzeniu serii esejów-opisów najważniejszych polskich przedstawień.

Uroczysta prezentacja na zakończenie obchodów stanowi pierwszą, choć nie ostatnią odsłonę Encyklopedii. Z założenia prace nad nią nie będą miały końca - przewidziane są bowiem systematyczne uzupełnienia i bieżąca aktualizacja. Powstanie Encyklopedii jest zatem trwałym efektem obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE.