powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Oświadczenie Biura Kultury m.st. Warszawy w sprawie Teatru Studio

W związku z informacją, która pojawiła się na portalu e-teatr, dotyczącą działań Biura Kultury wobec Teatru Studio oświadczamy, że Biuro Kultury nie podejmuje i nie podejmowało żadnych kroków mających na celu zmiany w zakresie działania teatru.

Obowiązującymi dokumentami określającymi ramy działalności są poza ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statut teatru i umowa z dyrektorem. Nie przewidujemy zmian w tym zakresie. W naszym rozumieniu konflikt w teatrze dotyczy sposobu zarządzania tą instytucją oraz założeń jego reformy, za które odpowiedzialny jest dyrektor naczelny. Mając na uwadze dobro teatru, jak najpełniejszą realizację jego misji i zdając sobie sprawę z konieczności rozwiązania konfliktu, zaproponowaliśmy pomoc w zorganizowaniu profesjonalnych mediacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami.

W chwili obecnej, ze względu na nieobecność pani dyrektor Agnieszki Glińskiej związanej z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nie było możliwe podjęcie z nią bezpośredniej rozmowy. Spotkanie z panią dyrektor jest planowane w pierwszym możliwym terminie po jej powrocie ze zwolnienia.

Tomasz Thun-Janowski

Dyrektor Biura Kultury