Warszawa. Bezpłatne e-booki o teatrze na 250-lecie teatru publicznego

Od 4 sierpnia z poświęconej obchodom 250-lecia teatru publicznego w Polsce strony www.250teatr.pl można pobierać bezpłatnie dwa teatralne e-booki, stanowiące ważną wypowiedź na temat instytucji i idei teatru publicznego: "Ekonomikę teatru" Hanny Trzeciak oraz "Grę w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją" Dragana Klaicia. Obie pozycje zostały wydane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Książki Trzeciak i Klaicia w formie e-booków (epub, mobi) zostały udostępnione przez Instytut Teatralny z okazji 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. Można je znaleźć na stronie www.250teatr.pl w zakładce "Teksty do czytania i myślenia" i pobrać bezpłatnie.

"Ekonomika teatru" to praca naukowa dr Hanny Trzeciak - ekonomistki i zastępcy dyrektora ds. finansowych Teatru Wielkiego-Opery Narodowej - która w swojej pracy naukowej zajmuje się charakterystyką ekonomiczną teatru jako specjalnego typu instytucji.W wydanej w 2012 książce Trzeciak stawia pytania i przeprowadza analizy dotyczące sposobów i źródeł finansowania kultury, w szczególności teatru, w systemie wolnorynkowym. Autorka kieruje szczególną uwagę na definicje dóbr publicznych i merytorycznych, które są efektem działania instytucji kultury, wskazując na decydująca rolę źródła finansowania w kształtowaniu ilości i jakości tych dóbr.

Z kolei teatrolog Dragan Klaić (1950-2011) w wydanej w 2014 przez Instytut Teatralny i Konfrontacje Teatralne/Centrum Kultury w Lublinie książce "Gra w nowych dekoracjach" zastanawia się nad misją społeczną teatru publicznego, nie pomijając również aspektów finansowych. Teatr publiczny w rozumieniu Klaicia to nie teatr "repertuarowy" ani "narodowy", tylko teatr, który spełnia konkretne postulaty społeczne i poszerza przestrzeń obywatelskich debat.Badacz wyraźnie odróżnia go od teatru komercyjnego, który jest przedsiębiorstwem przemysłu kulturalnego nastawionym na zysk. Stara się przekonać, jak pisze we wstępie, "że w sytuacji rosnącej konkurencji ze strony teatru komercyjnego i dochodowego przemysłu kulturalnego, teatr publiczny musi wzmocnić te swoje specyficzne cechy, które dają mu prawo do utrzymania ze środków publicznych".

Dragan Klaić w trakcie wojny na Bałkanach wyemigrował do Amsterdamu, gdzie wkrótce został dyrektorem Niderlandzkiego Instytutu Teatralnego, którym kierował w latach 1992-2001. Od momentu emigracji zainteresowania Klaicia koncentrowały się na problematyce europejskich polityk kulturalnych.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego