powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Będzin. Starosta Watoła odpowiada dyrektorowi Mieszkowskiemu

O stałej trosce o Teatr Dzieci Zagłębia, o jego finansowaniu, a także planowanym remoncie zapewnia starosta będziński dyrektora wrocławskiego Teatru Polskiego.

Będzin, 2.07.2015 r.

Szanowny Pan Dyrektor Krzysztof Mieszkowski

Teatr Polski we Wrocławiu

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na Pański apel pragniemy Pana gorąco zapewnić, iż Zarząd Powiatu Będzińskiego wyrażając troskę o dalsze losy będzińskiego Teatru Dzieci Zagłębia dołożył wszelkich starań, aby jedna z najbardziej cenionych instytucji kultury w Powiecie dalej realizowała swoją misję propagowania sztuki teatralnej pośród dzieci i młodzieży rozpoczętą 70 lat temu przez Jana Dormana.

W związku z tym Zarząd Powiatu Będzińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015r. postanowił zwołać w dniu 6 lipca 2015r. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w celu dokonania zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2015r. i przekazania w tym roku dodatkowych środków w kwocie 400 tys. zł dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Tym samym łączna kwota środków, jakie Powiat chce przekazać Teatrowi zamknie się kwotą 750 tys. Zł, która wynika z wcześniejszych porozumień pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Będzin. Na tym samym posiedzeniu jednogłośnie przyjęto projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu.

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2015r. stwierdzającym nieważność uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 92/15 z dnia 12 maja 2015r. w przedmiocie wypowiedzenia umowy z dnia 1 lutego 1999r. o wspólne prowadzenie i finansowanie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, Zarząd Powiatu podjął decyzję o dalszym finansowaniu działalności Teatru w oparciu o umowę z 1999r. mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie dalszego funkcjonowania tej zasłużonej dla Powiatu Będzińskiego instytucji kultury. Projekt uchwały Rady Powiatu zakłada sfinansowanie dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla instytucji kultury, jaką jest Teatr Zagłębia w kwocie 400 tys. zł.

Przypominamy, że zgodnie z podpisanymi przed Prezydenta Miasta Będzina, Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Zarząd Powiatu Będzińskiego oświadczeniami z dnia 10 czerwca 2015r., do 30 czerwca 2015r. przekazano Teatrowi w miesiącu czerwcu kwotę 116 668 zł.

Pragniemy również nadmienić, iż mając na uwadze dalszy rozwój Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana Zarząd Powiatu Będzińskiego nie zamierzamy poprzestawać na wsparciu wynikającym z realizacji postanowień umowy z dnia 01.02.1999r. W związku ze złym stanem technicznym budynku, w którym znajduje się Teatr Zarząd Powiatu Będzińskiego planuje najpóźniej w roku budżetowym 2016 wyasygnować środki finansowe umożliwiające chociażby częściowo poprawę stanu technicznego budynku. Zamierzamy również, bazując na deklaracjach Pana Dyrektora, jeszcze w roku budżetowym 2015 zlecić Teatrowi przygotowanie spektakli w ramach programów zwalczania alkoholizmu i narkomanii, a także w ramach programu promującego rozwiązania proekologiczne.

Starosta

Arkadiusz Watoła

Starostwo Powiatowe

ul. Sączewskiego 6

42-500 Będzin