powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Będzin. Dwa oświadczenia ws. Teatru Dzieci Zagłębia

Wypracowaliśmy treść oświadczeń podpisanych przez Zarząd Starostwa Będzińskiego oraz Prezydenta Miasta Będzina. Poniżej ich treść - informuje Teatr Dzieci Zagłębia.

Będzin, dnia 10 czerwca 2015 r.

Oświadczenie

Zarząd Powiatu Będzińskiego oraz Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina oświadczają, że do dnia 30 czerwca 2015 r. opracują warunki oraz podpiszą umowę na współorganizowanie i współfinansowanie w formie dotacji podmiotowych w kwotach nie niższych niż dotychczas realizowane w latach ubiegłych Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie z mocą obowiązującą od 01 lipca 2015 roku na czas nieokreślony.

Prezydent Miasta Będzina, Dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, Zarząd Powiatu Będzińskiego

***

Będzin, dnia 10 czerwca 2015 r.

Oświadczenie

Zarząd Powiatu Będzińskiego oświadcza, że do dnia 29 czerwca 2015 r. przekaże kwotę 116.668 zł za miesiące III, IV, V, VI dotacji podmiotowej przyznanej przez Radę Powiatu Będzińskiego zgodnie z Uchwałą ze stycznia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński Arkadiusz Watoła

Wicestarosta Będziński Emil Bystrowski

Członek Zarządu Marek Mrozowski

Członek Zarządu Robert Szpinda

Członek Zarządu Włodzimierz Trzcionka