Gostycyn. Jutro Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego

6 czerwca w Gostycynie odbędzie się Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego. Przegląd rozpocznie się o godz. 12 przemarszem Korowodu przez wieś Gostycyn, a o godz. 12.30 zespoły przystąpią do prezentacji konkursowych.

Celem spotkania jest inspirowanie amatorskich teatrów działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym do korzystania z dorobku kultury ludowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdego roku teatry prezentują obrzędy o znaczeniu religijnym, magicznym i społecznym. Często też prezentacje teatralne mają charakter towarzyski i zabawowy. Obrzędy były zawsze nieodłącznym elementem wszystkich świąt i cechowały się niezwykle ciekawą, barwną i rozbudowaną formą. Zawsze dbano o to by pieśni, tańce, zabawy przebiegały według ściśle określonych reguł. Część tych zwyczajów przetrwała do naszych czasów. W związku z tym, ważnym elementem spotkania jest kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie stałych spotkań integrujących zespoły i kadrę instruktorską, a tym samym stworzenie możliwości konfrontacji i wymiany doświadczeń artystycznych oraz udział w konsultacjach i zajęciach warsztatowych.

W tym roku podczas spotkania wystąpią zespoły mające w swoim repertuarze m.in. widowiska obrzędowe nawiązujące do lokalnych tradycji ludowych naszego regionu. Co roku prezentują się również teatry stanowiące społeczność wielopokoleniową. W tegorocznym przeglądzie udział wezmą: Zespół Folklorystyczny Śmiłowiónki ze Śmiłowic, Teatr Dziecięcy Kruszynka z Kruszyna, Zespół Obrzędowy Witkowiacy z Witkowa, Teatr Obrzędu Ludowego Zaboracy z Brus, Zespół Folklorystyczny Kruszynioki z Kruszyna, Folklorystyczny Zespół Obrzędowy Lubominianki z Boniewa, Zespół Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa. W programie spotkania wystąpi Kapela Frantówki z Bysławia, z którą uczestnicy spotkania będą wspólnie śpiewać piosenek i przyśpiewki ludowe, odbędzie się również prezentacja dorobku twórczego artystów II Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego Żaga i artystów ludowych z Borów Tucholskich oraz prezentacja stoisk z regionalną żywnością (tereny zielone przy GOK).

Organizatorami spotkań są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie. Zadanie jest wspierane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego