Będzin. Pikieta ZASP pod Teatrem Dzieci Zagłębia

Zarząd Oddziału ZASP Katowice organizuje w dniu 29 maja o godz. 12.30 pod siedzibą Teatru Dzieci Zagłębia, protest w formie pikiety przeciwko decyzji likwidacji będzińskiego teatru. Prosimy o wsparcie całego środowiska artystycznego w naszych działaniach - pisze Ewa Leśniak, Przewodnicząca Oddziału ZASP w Katowicach.

Katowice, 25 maja 2015 r.

Koleżanki i Koledzy,

Starostwo będzińskie wycofało się właśnie ze współfinansowania Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Oznacza to, że kończący się sezon będzie ostatnim w 70-letniej historii tej sceny. Od września bowiem nie będzie środków finansowych na działalność. Nie ma potrzeby tłumaczyć, kim był patron Teatru - jego założyciel i wieloletni dyrektor. Kontynuowanie dzieła Dormana to dla Będzina, aglomeracji śląskiej, wreszcie dla kultury polskiej zaszczytny obowiązek. Teatr Dzieci Zagłębia mógłby i powinien być dla nich wizytówką, powodem chluby w Polsce i na świecie (co za dyrekcji Jana Dormana miało miejsce).

Osoba obecnego Dyrektora Sceny - Gabriela Gietzky'ego daje prawdziwą szansę na to, by nadal tak było. Z próżnego jednak jak wiadomo i Salomon nie naleje.

Chcę uświadomić Koleżankom i Kolegom, że ruch likwidacji tego Teatru, oprócz ludzkich tragedii niesie również początek działań Samorządów w Polsce w tych właśnie kierunkach i dotyczyć będzie wielu instytucji artystycznych.

Zarząd Oddziału ZASP Katowice organizuje w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 12.30 pod siedzibą Teatru Dzieci Zagłębia, protest w formie pikiety przeciwko tej decyzji. Prosimy o wsparcie całego środowiska artystycznego w naszych działaniach.

Za Zarząd Katowickiego Oddziału ZASP

Przewodnicząca Oddziału ZASP w Katowicach

Członek Zarządu Głównego

Ewa Leśniak

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego