powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Konferencja o edukacji teatralnej w szkole

Bałucki Ośrodek Kultury, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Koło Terenowe Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ zapraszają na Konferencję "Mój Teatr Nasz Teatr - Edukacja teatralna w szkole", która odbędzie się 15 maja.

Konferencja, na którą pragniemy zaprosić dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, instruktorów teatralnych, bibliotekarzy i animatorów jest jednym z ważniejszych elementów 36. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa".

Celem konferencji jest:

* Promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosunkiem do tworzenia i odbioru teatru.

*Upowszechnienie informacji o 36 edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa".

Projekt "Dziatwa" jest jedynym w województwie łódzkim przeglądem teatralnym o charakterze ogólnopolskim, łączącym elementy edukacji kulturalnej z artystycznymi prezentacjami oraz działaniami aktywizującymi społeczność lokalną poprzez wspólne działania artystyczne.

Dynamika Projektu zakłada działania w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy osoby uznane w środowisku artystycznym i animacyjnym, reżyserów teatrów dziecięcych młodzieżowych wyznaczających nowe trendy w pedagogice teatralnej, będących jednocześnie przedstawicielami znaczących instytucji działających na rzecz edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w Polsce takimi jak Instytut Teatralny, Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Stowarzyszenie Teatralne Chorea. Profesjonalizm i praktyczna znajomość specyfiki pracy z grupami teatralnymi naszych gości gwarantuje całościowe spojrzenie na problem. Każdy z zaproszonych ekspertów będzie miał możliwość zaprezentowania własnych metod pracy z dziecięcym lub młodzieżowym amatorskim zespołem teatralnym w publikacji ,,Dynamika przestrzeni scenicznej" towarzyszącej ,,Dziatwie", która zostanie udostępniona uczestnikom konferencji jak również instruktorom teatralnym biorącym udział w tegorocznej edycji "Dziatwy".

***

"Mój Teatr Nasz Teatr - Edukacja teatralna w szkole"

15 maja, godz. 12.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi, ul. Żubardzka 3

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kartę zgłoszenia według załączonego wzoru prosimy przesłać do 12 maja br. na adres: sekretariat@bok.lodz.pl lub Bałucki Ośrodek Kultury, ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź, fax 651-50-30 wew.55, z dopiskiem Konferencja "Mój Teatr Nasz Teatr".

Informacje tel. 42 651-52-09 wew.27, 29, tel.501-369-349

Program Konferencji:

12.00 - 12.15 Otwarcie Konferencji

Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa"

prezentacja projektu: Bogumił Miłosz Woźniakowski, Halina Dryl,

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi

12.15 - 12.30 Podstawa programowa a edukacja teatralna

Jolanta Bielecka, doradca metodyczny w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

12.30 - 12.50 Nowe kierunki w pedagogice teatralnej - prezentacja metody Gisele Barret "Pedagogika sytuacji w dramie" jako przykładu współczesnej metody "niedyrektywnej" wykorzystującej techniki i formy teatralne w pedagogice i animacji artystycznej

Bogumiła Stachurska, Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

12.50 - 13.10 Czego szkoła oczekuje od teatru, czego teatr oczekuje od szkoły?

refleksje na podstawie raportu z badań do projektu "Teatralne Spięcie", realizowanego w 2013 roku przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru z Warszawy. Justyna Czarnota, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie

13.10 - 13.40 Przerwa kawowa

13.40 - 14.00 W poszukiwaniu nowych dróg komunikacji i Nowego tworzywa teatru

Tomasz Rodowicz i Adam Biedrzycki, Stowarzyszenie Teatralne Chorea

14.00 - 14.15 Rytmika w edukacji i teatrze

Elżbieta Aleksandrowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi

14.15 - 14.30 Projekty artystyczno - edukacyjne w działalności Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Monika Goetzendorf - Grabowska, Polski Komitet InSEA

14.30 - 14.45 Teatr dla wszystkich - Ogniska Marzeń realizowane w szkołach przez Stowarzyszenie Łódzka Akademia Dramy

Hanna Jastrzębska - Gzella, Terenowe Koło Polskiego Ośrodka Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

14.45 - 15.00 Animator -Edukator -Performer?

Irena Lewkowicz, Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

15.00 - 15.15 Dyskusja i zakończenie