powiększwersja do drukupoleć znajomemu
Zobacz film

Warszawa. Ogłoszono laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską

Zofia Smolarska z Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Mateusz Chaberski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską o teatrze.

Jury w składzie: przewodniczący prof. Dariusz Kosiński, członkowie prof. Ewa Guderian-Czaplińska i prof. Robert Cieślak po przeanalizowaniu 23 prac magisterskich nadesłanych na organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego konkurs dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu zadecydowało o przyznaniu dwóch Nagród głównych, po 3000 zł każda:

- dla Zofii Smolarskiej (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Wiedzy o Teatrze), za pracę "Ślepe uliczki teatru dokumentalnego. Analiza procesu produkcji spektaklu - gry "Situation rooms" berlińskiego kolektywu Rimini Protokoll" (promotor Tomasz Kubikowski) - zawierającą przenikliwą i krytyczną analizę strategii współczesnego teatru dokumentalnego z uwzględnieniem procesu produkcji i znaczenia miejsca, z którego mówi badacz;

- dla Mateusza Chaberskiego (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki) za pracę "Duchy i nawiedzone domy. Strategie modyfikowania pamięci przestrzeni zbiorowej w przedstawieniach site specific" (promotor prof. dr hab. Małgorzata Sugiera) - opartą na znakomitym rozeznaniu w najnowszych koncepcjach z zakresu performatyki i badań nad pamięcią.

Ta sama praca otrzymuje Nagrodę specjalną im. Sławomira Świontka dla najlepszej pracy z zakresu teorii teatru, widowiska lub performansu w wysokości 2000 zł - za udaną próbę sformułowania nowej teorii przedstawień site-specific, z uwzględnieniem zmienności percepcji przestrzeni i konstruowania pamięci.

Przyznano również dwa Wyróżnienia, po 1000 zł każde:

- dla Katarzyny Donner (PWST w Krakowie - filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, Reżyseria Teatru Lalek) za pracę "Idiomy (nowego) cyrku", (promotor prof. dr hab. Mirosław Kocur) - w której autorka proponuje ambitną, pionierską próbę stworzenia monograficznego opisu zjawiska nowego cyrku

- dla Tomasza Ciesielskiego (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Dramatu i Teatru) - za pracę "Metoda obstrukcji Palle Granhja" (promotor prof. dr hab. Małgorzata Leyko) - proponującą trafne zastosowanie neuronauk do badań nad tańcem współczesnym.

Jury zdecydowało o nieprzyznawaniu Nagrody specjalnej im. Jerzego Gota za pracę z zakresu historii teatru polskiego.

Nagrody przekazane zostaną 23 kwietnia 2015 o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego podczas wręczenia Nagród Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.