powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Zapisz się do Alternatywnej Szkoły Teatru

Rozpoczęły się zapisy na warsztaty w ramach Alternatywnej Szkoły Teatru, która od 25 do 27 marca odbędzie się w Teatrze Ósmego Dnia. Marcowa, druga edycja warsztatów poświęcona będzie performerom.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres program(at)osmego.art.pl z podaniem imienia, nazwiska, wieku, szkoły/uczelni (w przypadku uczniów/studentów) i telefonu kontaktowego.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału.

***

ALTERNATYWNA SZKOŁA TEATRU, cz. II//PERFORMERZY

Zajęcia w dn. 25 marca, środa poprowadzi Paweł Hajncel

Paweł Hajncel urodzony w Łodzi w 1967 roku. Majsterkuje przy sztuce od wczesnego dzieciństwa, które spędził w Łasku, obecnie mieszka w Łodzi. Jeden z najbardziej "wywrotowych" i bezkompromisowych, a przy tym obdarzonych humorem i autoironią współczesnych polskich artystów. Równolegle rozwija się jako rysownik-ilustrator (współpraca z Przekrojem) polskiego życia społeczno-polityczno-kulturalnego oraz organizuje autorskie akcje/wystąpienia obywatelskie w przestrzeni publicznej.

1. Krótkie omówienie uprawianej formy "performance" : powód, sposób, cele,

na podstawie fragmentów wyświetlanych dokumentacji.

2. Czy "performance" mogą uprawiać tylko artyści?

3. Co daje uprawianie "performance"?

4. Jeśli będą chętni, próba przeprowadzenia działania w przestrzeni publicznej.

5. Zapis takich działań w formie zdjęć dla każdego uczestnika.

---

Zajęcia w dn. 26 marca poprowadzi Dominik Złotkowski

Dominik Złotkowski - performer, aktor teatrów niezależnych oraz grup artystycznych (Teatr Ósmego Dnia, Teatr Porywacze Ciał, Teatr Usta Usta Republika, Circus Ferus, Suka Off, C.H.U.K.), animator kultury, nauczyciel akademicki, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Performance jako osobna, a zarazem oryginalna sztuka od momentu powstania, wciąż na nowo konstytuuje się i nie posiada jednej wspólnej definicji. Mnogość i różnorodność, wielowątkowość, wielotorowości formy, treści nie pozwala ową sztukę łatwo zakwalifikować i uwięzić w ramy definicji. W dużym skrócie implikacje są następujące - performance nie ma metodologii. Gdyż każdy pokaz, każde wystąpienie artysty definiuje i redefiniuje na nowo performance. Zatem warsztaty nie będą stricte warsztatami, a raczej momentem spotkania się, próbą przypomnienia, choćby na chwilę, swojego ciała.

"Prosty performance", opis: Wycieczka poprzez ludzi, w ludzi i dzięki nim. Każdy z nas brzmi inaczej, posiada inną fakturę, sygnaturę, zapach, kolor. Symultanicznie będąc bytem osobnym jesteśmy zanurzeni w innych. "Prosty performance" jest inspirowany sonoryzmem.

---

Zajęcia w dn. 27 marca poprowadzi Justyna Górowska

Justyna Górowska - absolwentka Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się performancem, wideo, rzeźbą i fotografią. Laureatka głównej nagrody VII edycji konkursu Samsung Art Master (2010) oraz Grand Prix III Festiwalu Sztuki Młodych "Przeciąg" w Szczecinie (2011). Jej prace były prezentowane m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2010, 2014), w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2011) oraz na Festiwalu "Inspiracje" w Szczecinie (2012, 2014), a także na międzynarodowych wystawach i festiwalach artystycznych, m.in. we Freies Museum w Berlinie (2009), w Barbur Gallery w Jerozolimie (2010), w Muzeum Leonarda da Vinci w Mediolanie czy podczas International Performance Festival "RIAP" w Quebecu (2014). W latach 2010/2011 oraz 2012/2013 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 roku współpracuje z lokalem_30.

UWAGA: projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu TEATR 2015//Priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru.

Tytuł projektu: Alternatywna Szkoła Teatru (cz. II PERFORMERZY)

***

Terminy: 25-27 marca, godz. 17 do 21

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44, Poznań

Wiek odbiorców: powyżej 16 lat

Zgłoszenia: program(at)osmego.art.pl