powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. "Kobieta bez przestrzeni" - film i debaty

Katarzyna Figura, Małgorzata Szumowska, Agnieszka Odorowicz, Olga Krzyżanowska i Henryka Bochniarz, to tylko niektóre z bohaterek filmu "Kobieta bez przestrzeni", realizowanego przez Video Studio Gdańsk i Stowarzyszenie Waga.

Czy kobiety mają dziś realny wpływ na politykę, gospodarkę, naukę, świat biznesu? A jeśli tak, to czy wiemy o tym, czy to zauważamy?

Projekt "Kobieta bez przestrzeni", inspirowany dokumentem "Miss Representation" J. Siebel Newsom, dotyczy problemu stygmatyzowania kobiet przypisanymi im stereotypowo rolami i wynikającej z tego dyskryminacji.

"Chcemy zwrócić uwagę masowego odbiorcy na te zjawiska i ukazać skutki realizowanej w ten sposób - głównie przez media - manipulacji" - tłumaczy Joanna Pacana, koordynatorka z Video Studio Gdańsk. "Naszym celem jest upowszechnienie informacji, skutkujące krytycznymi postawami społecznymi i wyborczymi m.in odpowiedź na pytanie: czy kobiety mogą zmienić w jakiś sposób te sfery życia publicznego, które dziś są zdominowane przez mężczyzn, a jeśli tak, to czy będą to zmiany pozytywne dla ogółu społeczeństwa."

Na projekt "Kobieta bez przestrzeni" składa się film dokumentalny w reżyserii Grzegorza Karbowskiego (premiera we wrześniu 2015 roku), pokazy i debaty w kilkunastu miastach w Polsce, emisja w telewizji o ogólnopolskim zasięgu, publikacja w internecie i dystrybucja DVD.

Projekt realizowany jest w ramach programu "Obywatele dla Demokracji", finansowanego z funduszy EOG.

Więcej informacji na www.videostudio.com.pl/kobieta.html