Rzeszów. Stary festiwal, ale Nowego Teatru

Rzeszowskie Spotkania Teatralne odbędą się już po raz 53. Znów jednak zmienia się ich formuła. Jan Nowara, dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej, postanowił zrezygnować z festiwalu scenografów, który wprowadził jego poprzednik. Zastąpi go Festiwal Nowego Teatru, obejmujący nie tylko spektakle, ale również wiele wydarzeń towarzyszących.

«- Festiwal Nowego Teatru będzie poświęcony takim formom scenicznym, które pozwalają poszerzyć granice teatru i dramatu - tłumaczy Joanna Puzyna-Chojka, dyrektor programowy festiwalu.

- Festiwal nie ma być tygodniowym fajerwerkiem, polegającym na tym, że 300 czy 400 osób zobaczy gościnny spektakl, w dodatku taki, który pojawia się na dziesięciu innych festiwalach w Polsce. Nam zależy na tym, żebybudować festiwal jedyny w swoim rodzaju. Aby to było możliwe, musimy go oprzeć w dużej mierze na premierach i produkcji nowych spektakli. Na nowy festiwal składają się przedstawienia wykorzystujące multimedia w konstruowaniu rzeczywistości scenicznej oraz wszelkiego typu formy sceniczne tworzone na styku

teatru, performance'u, koncertu i filmu.

Rzeszowska publiczność zobaczy realizacje czołówki reżyserów młodego pokolenia, m.in.: Fałkowskiego, Libera, Naturskiego, Rychcika, Szczawińskiej, Twarkowskiego, Zadary, Ziemilskiego, Spektaklom konkursowym, które wystawiane będą nie tylko w Teatrze Siemaszkwej, ale również w hotelu Rzeszów, towarzyszyć będzie cały cykl innych działań - pokazów spektakli, koncertów, performance'ów, a także nocne czytania sztuk i spotkania z twórcami.

W tym roku organizatorzy nie proponują karnetów. W sprzedaży są bilety na poszczególne spektakle, w cenach od 50 do 100 złotych.

Festiwal Nowego Teatru potrwa od 15 do 21 listopada.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego