powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Inauguracja studiów podyplomowych "Pedagogika teatru"

4 października 2014 roku o godz. 11:00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (ul. Jazdów 1, Warszawa) odbędzie się inauguracja studiów podyplomowych "Pedagogika teatru", organizowanych przez Instytut Teatralny i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie uroczystości wykład inauguracyjny "Pedagogika teatru w Niemczech. O kierunkach rozwoju, zasadach i perspektywach" wygłosi prof. dr Ulrike Hentschel profesor pedagogiki teatru na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie.

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe "Pedagogika teatru" powstały z inspiracji niemiecką pedagogiką teatru, stąd też obecność na uroczystej inauguracji studiów podyplomowych prof. dr Ulrike Hentschel, jednej z najważniejszych specjalistek w dziedzinie edukacji teatralnej.

Studia ruszają w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej, począwszy od działań skierowanych do publiczności, po projekty realizowane wspólnie z różnego rodzaju społecznościami lokalnymi i grupami wiekowymi. Z drugiej strony stopniowo wzrasta zainteresowanie działaniami edukacyjnymi instytucji kultury, w szczególności teatrów publicznych, a szczególnie te jej wątki, które zwracają uwagę na konieczność przekroczenia elitarystycznej koncepcji kultury i twórczości.

Dwuletnie studia podyplomowe "Pedagogika teatru" skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki Instytutu Kultury Polskiej UW. Czerpie z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, badań z obszaru poetyki kulturowej teatru realizowanych w Zakładzie Teatru i Widowisk, a wreszcie z wieloletniego doświadczenia specjalizacji Animacja kultury. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko pojęta pedagogika teatru, rozumiane są tu jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak również ją przekształcają. Chcemy więc dostarczyć studentom narzędzi analizy teatru współczesnego w jego relacji z otoczeniem, a także zachęcić ich do wykorzystywania ujęć teoretycznych w ich własnej praktyce teatralnej.

Program studiów podyplomowych wypełniają zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki. Pozostałe zajęcia poddają refleksji pedagogiczne i psychologiczne ujęcia pracy twórczej z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi zarówno w kontekście polskim, jak i międzynarodowym.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie: www.ikp.uw.edu.pl