Forum Polskiego Teatru

14-12-2009
17-03-2010
Pupa i trupa
Goły tyłek, jak to często bywa, rozpalił emocje. Tymczasem obnażając pośladki na premierze "Persony. Ciała Simone" w warszawskim Teatrze Dramatycznym, Joanna Szczepkowska obnażyła podziały tkwiące w środowisku teatralnym od lat - pisze Aneta Kyzioł w Polityce.
16-03-2010
Pamflecik na zadowolonych, czyli między nami świetnie jest
Ponoć w polskim teatrze od niepamiętnych czasów nie działo się tak wspaniale, jak dziś. Nasi twórcy mają wysoką markę w świecie, są cenieni i nagradzani, zaś w kraju publiczność wali drzwiami i oknami, artystów nosząc na rękach. Czemu więc marudzę z boku, nie kwapiąc się do udziału w zbiorowej euforii? Nie pasują mi reguły rządzące tym sukcesem? Owszem, nie pasują. To mój kłopot; ale czy naprawdę tylko mój? - pyta Jacek Sieradzki w Przekroju.
08-01-2010
Rok 2009 w teatrze
Przyznanie Europejskiej Nagrody Teatralnej reżyserowi Krystianowi Lupie, premiera "Tanga" Sławomira Mrożka w reż. Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Teatru Szekspirowskiego - to niektóre z najważniejszych wydarzeń w polskim teatrze w 2009 r. W mijającym roku odeszli wybitni artyści polskiej sceny, m.in. Marek Walczewski i Zbigniew Zapasiewicz.
06-01-2010
Wnioski Forum Polskiego Teatru 2009
W dniach od 20 do 21 grudnia 2009 roku w Audytorium S. Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyło się Forum Polskiego Teatru. Oto wnioski i postulaty zgłoszone podczas Forum Polskiego Teatru 2009 przez panelistów i uczestników dyskusji, które zostaną przekazane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu.
31-12-2009
Pochwała teatru 2009
Gdyby miniony rok zakończył się wraz z poprzednim sezonem, skwitowalibyśmy go litanią zachwytów. Ostatnie miesiące aż tylu olśnień nie przyniosły, ale poczucie, ze polski teatr ma się nad wyraz dobrze pozostało - pisze Jacek Wakar w Dziennku Gazecie Prawnej.
28-12-2009
Rewolucja w kulturze
Rok 2009 ma szansę stać się tym dla polskiej kultury, czym dla polityki, gospodarki i życia społecznego był rok 1989: historyczną cezurą i przełomem. 20 lat temu Polska przechodziła od totalitaryzmu i centralnie sterowanej gospodarki do demokracji i wolnego rynku - pisze Roman Pawłowski w Gazecie Wyborczej.
24-12-2009
Fora dwa
Wiele było utyskiwania na sam fakt, że środowisko nie mogło się spotkać razem, w jednym miejscu. Ale przysłuchując się obradom jednych i deklaracjom drugich zaczynam mieć wątpliwości, czy to marzenie o wspólnocie środowiskowej nie jest mrzonką - o obradach Forum Polskiego Teatru i Forum Obywatelskiego Współczesnego Teatru pisze Wojciech Majcherek w swoim blogu w portalu onet.pl.
22-12-2009
Teatr ogromny, teatr podzielony
Teatr w Polsce przeżywa złoty okres, w Warszawie nie sposób zdobyć biletów na spektakle. Ale ludzie teatru narzekają: na polityków, samorządy, ale i na siebie - reżyserzy na aktorów, aktorzy na reżyserów - pisze Roman Pawłowski w Gazecie Wyborczej.
22-12-2009
Warszawa. Wnioski i postulaty Forum Polskiego Teatru
Wnioski i postulaty zgłoszone podczas Forum Polskiego Teatru 2009 przez panelistów i uczestników dyskusji które zostaną przekazane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu.
21-12-2009
Szczepkowska
Czytam z zaciekawieniem, co pisze ostatnio Joanna Szczepkowska. Nie byłem świadkiem jej głośnego już wystąpienia na otwarciu kongresu kultury alternatywnej w Teatrze Dramatycznym. Szczepkowska, odkąd powiedziała to swoje słynne: "4 czerwca 1989 roku skończył się komunizm", stała się mistrzynią publicznej konfuzji - pisze Wojciech Majcherek w swoim blogu w portalu onet.pl.
21-12-2009
Warszawa. Forum Polskiego Teatru: dyskusja po panelu "Teatr jako instytucja"
Przebieg dyskusji po panelu "Teatr jako instytucja" podczas Forum Polskiego Teatru specjalnie dla e-teatru relacjonuje Katarzyna Urbaniak.
21-12-2009
Warszawa. Forum Polskiego Teatru: panel "Teatr jako instytucja"
"Teatr jako instytucja. Organizator, dyrektor, reżyser, aktor w teatrze instytucjonalnym' to temat drugiego panelu na dzisiejszym Forum Polskiego Teatru. Dyskusję prowadził Waldemar Dąbrowski, wystąpili Joanna Szczepkowska, Maria Mielnikow i Maciej Englert. Relacja Katarzyny Urbaniak.
21-12-2009
Warszawa. Forum Polskiego Teatru: rektor Strzelecki o szkołach teatralnych
W drugim dniu obrad Forum Polskiego Teatru, rektor AT w Warszawie prof. Andrzej Strzelecki, omówił najważniejsze problemy szkolnictwa teatralnego. Relacja Katarzyny Urbaniak.
21-12-2009
Warszawa. Forum Teatru Polskiego: kilkadziesiąt wniosków do resortu kultury
Kilkadziesiąt wniosków do ministra kultury sformułowało środowisko teatralne podczas Forum Teatru Polskiego. Szef resortu kultury wstępnie zaakceptował kilka z nich. Dwudniowe obrady Forum dziś zakończyły się.
20-12-2009
Warszawa. Forum Polskiego Teatru - dyskusje panelistów
20-12-2009
Warszawa. Relacja z Forum Polskiego Teatru. cz. I
Dzisiaj o godz. 14, w Bibliotece Narodowej w Warszawie rozpoczęły się dwudniowe obrady Forum Polskiego Teatru. W pierwszej części omawiano"Ustrój i system finansowania teatrów". Głos zabrali Krzysztof Torończyk, Sławomira Łozińska, Hanna Trzeciak i Maciej Nowak
20-12-2009
Warszawa. Relacja z Forum Polskiego Teatru cz. II
W drugiej części pierwszego dnia obrad Forum Polskiego Teatru Paweł Dobrzycki mówił o "Infrastrukturze teatrów oraz inwestycjach".
18-12-2009
Warszawa. Forum Polskiego Teatru 2009
20 i 21 grudnia odbędzie się Forum Polskiego Teatru 2009 pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Forum obradować będzie w Audytorium S. Dembego Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości 213. Wstep 100 zł.
17-12-2009
Warszawa. Joanna Szczepkowska do młodych i starych twórców teatru
List otwarty do młodych i starych twórców teatru
16-12-2009
Polskie gadanie
W liście Krzysztofa Mieszkowskiego do organizatorów Forum Polskiego Teatru nie zgadzam się z niektórymi myślami, zwłaszcza z diagnozą sytuacji młodego teatru, ale konkluzje dotyczące planowanego spotkania wydają mi się trafne - pisze Wojciech Majcherek na swoim blogu.
14-12-2009
Wrocław. Teatralny Okrągły Stół. List Krzysztofa Mieszkowskiego
List otwarty do Organizatorów Forum Polskiego Teatru: Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Związku Artystów Scen Polskich, Unii Polskich Teatrów.
11-12-2009
Warszawa. List młodych twórców ws. Forum Polskiego Teatru
11-12-2009
Chłopcy z Placu Broni
Demonstracyjna odmowa udziału w jednym Forum ze strony drugiego Forum - tego młodszego jest całkowitą dziecinadą. Jeżeli ma odbyć się rozmowa o polskim teatrze, to należy odpuścić humory, spuścić trochę z nastroszonych min chłopców z Placu Broni i powiedzieć swoje żale w jednym, wspólnym miejscu. Bo teatr w Polsce nie może się podzielić na dwie części: tę, która mianuje siebie - młodą i tę niby starszą - pisze Wojciech Majcherek na swoim blogu.
11-12-2009
Kraków. List dyr. Orzechowskiego ws. Forum Polskiego Teatru
Dlaczego nie będę uczestniczył w obradach Forum Polskiego Teatru. List otwarty do organizatorów