powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. Konferencja młodych teatrologów

30, 31 maja oraz 1 czerwca, Koła Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Ogólnopolską Studencko - Doktorancką Interdyscyplinarą Konferencję Naukową "POP-TEATR: Związki teatru z kulturą popularną"

Program Konferencji

10.45 - 11.00

Rozpoczęcie konferencji

11.00 - 12.30

PANEL I

1. Kamil Robert Reichel, przewodniczący Koła Naukowego Teatrologów UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

"Serial teatralny": nowa kategoria widowiska scenicznego czy świadome nadużycie?

2. Ewa Uniejewska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Przygoda myśli (?), czyli popularna literatura o teatrze.

3. Rafał Kołsut, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kurtyna w kadrze, czyli rola komiksu na polskich scenach teatralnych.

12.30 - 12.40

Przerwa

12.40 - 13.40

***

PANEL II

1. Katarzyna Waligóra, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca na szumach sprzętu medialnego - wideo w teatrze Pawła Passiniego.

2. Ewelina Woźniak, Uniwersytet Łódzki

Słomkowy kapelusz w reżyserii Piotra Cieplaka jako przykład popkulturowej adaptacji dramatu.

13.40 - 15.30

PRZERWA OBIADOWA

15.30 - 17.40

***

PANEL III

1. Martyna Friedla, Uniwersytet Opolski

Nowe communitas uczestników teatralnego uniwersum.

2. Konrad Jaworecki, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Teatr - Teologia - Popkultura.

16.30 - 16.40 Przerwa

3. Jakub Kłeczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Remediacje przygodowych gier komputerowych typu point'n'click w spektaklu Hedge Knights niemieckiej grupy teatralnej Machina Ex.

4. Krzysztof Cicheński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Popkultura jako środek komunikacji z młodym odbiorcą.

19.30

IMPREZA INTEGRACYJNA

___________________________________________________________

SOBOTA, 31 MAJA

11.00 - 11.45

WYKŁAD EKSPERCKI

dr Tomasz Z. Majkowski, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12.00 - 13.30

***

PANEL IV

1. Sylwia Papier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nowe spojrzenie na Burzę Williama Szekspira, czyli co współczesna adaptacja filmowa zmienia w dramacie.

2. Marta Błaszkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czy naprawdę Rosencrantz i Guildenstern (nie) żyją.

3. Agata Janus, Uniwersytet Wrocławski

Kobiecy sprzeciw na scenie i na ekranie, czyli kobiece "wyroki życia" w przedwojennym kinie.

13.30 - 13.40

Przerwa

13.40 - 14.40

***

PANEL V

1. Martyna Kasprzak, Uniwersytet Opolski

Filmowość teatru na przykładzie Iwony księżniczki Burgunda i Odysei Krzysztofa Garbaczewskiego.

2. Małgorzata Andrzejak-Nowara, Uniwersytet Opolski

O Dwunastu stacjach Mikołaja Grabowskiego czyli Poeta w kreacji filmowej.

14.40 - 16.30

PRZERWA OBIADOWA

16.30 - 18.40

***

PANEL VI

1. Mateusz Żebrowski, Uniwersytet Łódzki

Nowy film operowy - rzecz o Ja, Don Giovanni Carlosa Saury.

2. Matylda Sielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Groteska i popkultura w inscenizacjach operowych Davida McVicara.

17.30 - 17.40 Przerwa

3. Karolina Rospondek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Sceniczny pop-rock - muzyka popularna w najnowszym polskim teatrze.

4. Magdalena Wąsowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pamięć i popkultura. Manifestacje pamięci kulturowej w węgierskiej rock-operze.

____________________________________________________________

NIEDZIELA, 1 CZERWCA

11.00 - 12.30

PANEL VII

1. Kama Pawlicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zmiany potrzeb i gustów widzów na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat.

2. Natalia Brajner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Z języka filmu na język teatru.

3. Łukasz Miciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Film w teatrze i teatr w filmie w perspektywie twórców i widzów - analiza psychologiczna.

12.30 - 12.40

Przerwa

12.40 - 14.10

***

PANEL VIII

1. Joanna Żabnicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Co wybrzmiewa, gdy się mówi. Kilka uwag o kabaretowej pracy w języku.

2. Jakub Wydrzyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rewia konfesyjna Elaine Stritch at Liberty jako nowy gatunek wodewilowy. Czy przemysł rozrywkowy potrafi opowiadać o traumie i tabu?

3. Grzegorz Zyzik, Uniwersytet Opolski

"Zapomniane siostry". Wzajemne powiązania widowisk teatralnych i cyrkowych.

14.10 - 14.20

Przerwa

***

14.20

WYKŁAD EKSPERCKI

dr Anna R. Burzyńska, Katedra Teatru i Dramatu, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI