Gdańsk. O performansie w Oknie

29 maja o godz. 19 w Teatrze w Oknie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "De-konstrukcje TwO". Gościem będzie Justyna Górowska.

De-konstrukcje TwO to rozmowa o sztuce współczesnej w kontekście konkretnego zjawiska. Ideą De-konstrukcji TwO jest próba stworzenia przestrzeni dla myśli krytycznej w dyskursie nt. performansu w Polsce, a jego prezentacja w ramach cyklu stanowi punkt wyjścia do konstruktywnych rozmów, jest analizą przypadku, z której możliwe będzie wyciągnięcie dalej idących wniosków odnoszących się do całego zjawiska, jakim jest w sztuce współczesnej performans. Konfrontacja artysty, krytyków artystycznych i publiczności stanowi oś całego spotkania i zakłada sprowokowanie dyskusji, której celem jest zrodzenie głębszej refleksji na temat sztuki współczesnej i trudności związanych z jej recepcją.

***

Justyna Górowska (ur. 1988) w swojej twórczości artystycznej rekonstruuje przed odbiorcą niewinną i utraconą wizję świata. Jest to najwyraźniej kosmos, w którym człowiek, fauna i flora stanowią jeden wspólny ekosystem i posiadają jedną wspólną (pan)świadomość. Można zatem powiedzieć za Gilles'em Delleuzem, którego zresztą przywołuje w swoich notatkach sama artystka, że ciało w jej realizacjach "nie jest (...)definiowane poprzez konkretne organy zamknięte w funkcjonalną całość, ale poprzez afekty krążące w specyficznie pojmowanym 'ciele bez organów', wyznaczonym przez najróżniejsze wpływy, jakim ono ulega i jakie samo generuje". Dyplomantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kierunku Intermedia. Zajmuje się performance, wideo, rzeźbą i fotografią. Obecnie współpracuje z warszawską galerią lokal_30. Mieszka i tworzy w niewielkiej miejscowości Skawa, jednocześnie bardzo dużo podróżując. (Roman Lewandowski).

***

Ze względu na założenia programowe i rozwojowy charakter spotkań De-konstrukcje TwO zostały przewidziane również, jako kurs, na który studenci, absolwenci kierunków artystycznych oraz słuchacze Akademii 30+ mogą się zapisać wg. następujących zasad:

- wpłacenie wpisowego (12 zł - w postaci zakupionego biletu- przed wydarzeniem),

- wpisanie się na listę uczestników kursu (wpisanie wymaga podania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz okazania legitymacji studenckiej/indeksu Akademii 30+),

- regularne uczęszczanie na spotkania w ramach cyklu De-konstrukcje TwO (planowo przewidujemy 6 spotkań w okresie od stycznia do czerwca br.).

Zdeklarowany uczestnik kursu będzie mógł brać udział w kolejnych spotkaniach w ramach De-konstrukcji TwO bez konieczności płacenia za bilet wstępu, na zasadach pierwszeństwa, a dodatkowo otrzyma od nas drogą mailową:

- szczegółowe informacje dotyczące kolejnego spotkania,

- listę polecanych stron internetowych oraz listę polecanej literatury (źródła, do których warto sięgnąć przed kolejnym spotkaniem celem zgłębienia zagadnienia i lepszego przygotowania się do dyskusji).

Po zakończeniu cyklu osoba, która spełniła wszystkie 3 warunki uczestnictwa otrzyma dyplom Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaświadczający o ukończenia kursu w ramach cyklu De-konstrukcje TwO - 'sztuka współczesna: performans'

***

Prowadzący spotkania:

Hubert Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Skończył muzealnictwo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i historię sztuki (Uniwersytet Warszawski), gdzie obronił doktorat w zakresie problematyki polskiej sztuki użytkowej i dizajnu w 20. wieku. Odbył podyplomowe studia w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów pedagogiki zdolności i twórczości UMK w Toruniu, gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz queer studies. Bada środowisko tzw. szkoły sopockiej, której zamierza poświęcić rozprawę habilitacyjną. Zajmują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Współpracuje z ogólnopolską inicjatywą środowisk kulturotwórczych na rzecz wolności twórczej i swobodnego dostępu do dóbr kultury Indeks 73. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem książki o architekcie Włodzimierzu Padlewskim oraz współautorem podręcznika sztuki dla gimnazjum. Był współkuratorem trzeciej edycji Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa w Gdańsku.

Kordian Lewandowski, artysta interdyscyplinarny. Zajmuje się grafiką komputerową, rzeźbą digitalną i analogową, malarstwem oraz rysunkiem digitalnym i analogowym, video - artem, animacją, video - performensem i muzyką. Urodzony w 1983 w Gdańsku.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z zakresu intermediów i rzeźby obronił w 2008 roku. Tytuł pracy magisterskiej "Estetyka Gier Elektronicznych".

BILETY: 12/18 zł

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego