powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Wykład i seminarium prof. Shannona Jacksona

27 marca w Muzeum Sztuki Współczesnej zaprasza na wykład Shannona Jacksona. W piątek, 28 marca Shannon Jackson poprowadzi zamknięte seminarium "Publiczność, performans i teoria społeczna".

"PERFORMANS I SFERA PUBLICZNA"

Wykład prof. Shannon Jackson

27.03.2014 (CZW) g. 18:00

***

Opierając się na tezach swojej najnowszej książki "Social Works: Performing Arts, Supporting Publics" (Routledge, 2011) Shannon Jackson rozważy zarówno możliwości, jak i problemy, wynikające z próby pogodzenia różnych tradycji eksperymentalnej praktyki artystycznej, teorii społecznej i politycznego zarządzania.

Performans mógłby stać się dla nich wspólną płaszczyzną, ale wyobrażenia na temat jego społecznego potencjału w poszczególnych kontekstach artystycznych oraz systemach politycznych są bardzo różne. Wykład przeanalizuje kluczowe zagadnienia dotyczące próby integracji performansu i teorii społecznej oraz, przywołując różne konteksty sztuki performansu, rozważy kwestie relacyjności, antagonizmu i praktyk publicznych pojawiających się w różnych sferach sztuki.

***

W piątek, 28 marca Shannon Jackson poprowadzi zamknięte seminarium "Publiczność, performans i teoria społeczna".

Seminarium jest kontynuacją wykładu otwartego "Performans i sfera publiczna" i skupia się na przeglądzie głównych myślicieli na polu teorii społecznej w odniesieniu do kluczowych debat w dziedzinie teorii performansu.

Omówione zostaną przyjęte znaczenia i skojarzenia związane z terminami takimi jak wspólnotowość, zaangażowanie, antagonizm, radykalność, wymiar społeczny, sfera publiczna i sektor publiczny. Porzucając wiarę w zastane definicje, podczas seminarium dokonana zostanie próba stworzenia nowego słownika na określenie często sprzecznych celów zaangażowanych społecznie projektów artystycznych po to, by lepiej zrozumieć ich siłę i potencjał.

Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres:zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem "PUNKTY STYKU" w temacie wiadomości.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

ul. Emilii Plater 51, Warszawa