Ale święto urządziły dwie muzyczne damy!

«Dawno już muzyczny Poznań nie miał takiego święta. I to właś­nie w imieniny św. Cecylii, pat­ronki muzyków! Kto tylko mógł, zjawił się wczorajszego wieczora w auli UAM, by bić brawa i obdarować kwieciem Jubilatów. 25 lat Agnieszka Duczmal pracuje ze stworzoną przez siebie orkiestrą i 25 lat Ewa Wycichowska tańczy. Dwie poznanianki i wielkie pol­skie artystki postanowiły zrobić wspólny benefis. Pani Agnieszka rozpoczęła kon­cert Srebrną Batutą. Tę symboli­czną nagrodę wręczył jej w połu­dnie Piotr Frydryszek, prezes Ra­dia Merkury. Korowód prominen­tnych gratulantów otworzyła pani premier Suchocka z wojewodą Łęckim, a prof. Stuligrosz po­derwał licznych, zgromadzonych gości do chóralnego "Sto lat" dla "Amadeusa" i jej Szefowej.

Po pierwszym z Pięciu kontredansów Mozarta, dyrygentka tę 300 gramową, ozdobną pałeczkę zamieniła na normalną, by następ­nie zaakompaniować Kevinowi Kennerowi w kapitalnym wy­konaniu Koncertu e-moll Chopi­na. Zwycięzca warszawskiego Konkursu z 1990 r. przyleciał na ten wieczór specjalnie z Waszyng -tonu, spędzając w samolotach 20 godzin!

Po przerwie zaś Jubilat, "Ama­deus", usunął się w głąb estrady a jej front wypełnili soliści i zespół Polskiego Teatru Tańca. Za­brzmiała słynna Suita Bizeta-Szczedrina "Carmen", w którą to postać wcieliła się Jubilatka, Ewa Wycichowska. Byliśmy świad­kami jedynego w swoim rodzaju widowiska według choreografii Jerzego Makarowskiego, którego pełen kształt będzie można podzi­wiać w sobotę pod Pegazem.

Gdy po wielu, wielu minutach ucichły wreszcie owacje i publicz­ność zdecydowała się wyjść na zasypane śnieżycą ulice, odbyło się jeszcze jedno spotkanie z Jubi­latami. Obie Panie bardzo pięknie przemówiły, rozdając na wszys­tkie strony gorące podziękowania. Agnieszka Duczmal w szczególny sposób wyróżniła dwóch przy­jaciół "Amadeusa": b. prezydenta miasta Andrzeja Wituskiego i b. dyrektora RTV Zbigniewa Napierałę. Obecny gospodarz Po­znania, dr Szczęsny Kaczmarek wzniósł toast za zdrowie dwóch wspaniałych poznanianek i wiel­kich polskich artystek.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego