powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Lublin. Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych nadal działa

W sobotę, 22 lutego, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Instytutem Adama Mickiewicza a Miastem Lublin, dotyczącego kontynuacji projektu EEPAP w latach 2014-2016.

Na spotkaniu w Ratuszu obecni byli Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, Dyrektor IAM Paweł Potoroczyn, Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie Aleksander Szpecht oraz kuratorka projektu Marta Keil.

Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych EEPAP jest pierwszym międzynarodowym projektem gromadzącym twórców teatru niezależnego z 19 państw. To unikalny program współpracy i wymiany artystów teatru i tańca z Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi nowatorskie interdyscyplinarne projekty edukacyjne dla młodych artystów, reżyserów i dramaturgów oraz działania badawcze w obszarze teatru i tańca w Europie po 1989 roku. Stawia na pracę organiczną, długofalową - na rzetelne zmiany. Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodych, rozwijających się profesjonalistów, działających w obszarze sztuki niezależnej.

EEPAP powstał w 2011 roku z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza w ramach kulturalnego programu Polskiej Prezydencji w UE, od dwóch lat ma siedzibę w Centrum Kultury w Lublinie, jest współfinansowany i nadzorowany przez władze miejskie.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowaliśmy 25 rezydencji, około setki wizyt studyjnych, dwie odsłony programu edukacyjnego DESANT na Ukrainie i Białorusi dla kilkuset uczestników bezpośrednich, seminaria w Erywaniu, Festival Campus w Bochum, sześć konferencji w Lublinie, Duesseldorfie, Bochum, Lwowie i Sofii; wydaliśmy raport nt. organizacji sztuk performatywnych w krajach postkomunistycznych Europy po 1989 r. oraz słownik teatru i tańca. Nawiązano współpracę z najważniejszymi ośrodkami badawczymi i edukacyjnymi w dziedzinie sztuki współczesnej, m.in. z Instytutem Sztuki Współczesnej w Erywaniu, festiwalem Drama.UA we Lwowie, Walking Theory w Belgradzie czy Instytutem Teatrologii Stosowanej w Giessen.

Rok 2014 to realizacja jesiennej międzynarodowej szkoły - Instytutu Performatywnego w Lublinie, kontynuacja programu DESANT, wizyt studyjnych oraz redakcji słownika. Działania EEPAP w 2014 w sposób szczególny nastawione będą na współpracę z Ukrainą - szczególnie istotne będzie tu ufundowanie stypendiów i długofalowych rezydencji dla ukraińskich twórców i badaczy.

Na zdjęciu: podpisanie umowy.