powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Polska-Europa. Taniec: Identity.Move!

To projekt, który umożliwia spotkanie praktyków i teoretyków tańca współczesnego z 14 krajów wschodniego pasa Europy, od Bałtyku do Morza Śródziemnego.

Jest wymianą doświadczeń ponad pięćdziesięciorga zaproszonych ekspertów i artystów, szukaniem punktów styku i próbą nazwania tego, o czym opowiada taniec współczesny w kontekście ciała, podmiotowości, ale i tożsamości (ponad)narodowej.

Lublin - tu spotyka się taniec

Pierwsza publiczna odsłona rozpocznie się już 27 marca w Lublinie i potrwa przez cały weekend. Złożą się na nią panele dyskusyjne, warsztaty i prezentacje artystów, tancerzy, performerów, choreografów. Marcowe sympozjum jest jednym z etapów dwuletniego projektu badawczego, w którym wezmą udział eksperci i artyści sztuk performatywnych z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii.

Ciało w ruchu

Identity.Move! oferuje nowe spojrzenie na taniec, ale też współczesną kulturę w ogóle. Socjologowie i psycholodzy podkreślają znaczenie ciała, a nie tylko umysłu, w procesach pamięci i tworzenia tożsamości. Ciało można kształtować, dyscyplinować według społecznie przyjętych norm. A jednocześnie zawsze pozostanie ono indywidualne. W tym sensie sposób, w jaki performerzy poruszają się na scenie, jest formą języka, unikalnym narzędziem komunikacji opowiadającym o zbiorowej i indywidualnej tożsamości. Celem działań prowadzonych w ramach Identity.Move! jest poznanie "indywidualnych charakterów pisma" wschodnioeuropejskich scen tańca i ich narracji o codzienności.

Od badania scen tańca do badania Europy

Jednocześnie w ramach prowadzonych działań akcentowana jest rola regionu, sieci krajów, jej swoistość i unikalność. Identity.Move! operuje w skali ponadnarodowej. To projekt, który buduje pomost pomiędzy miękkim światem emocji, uczuć i interpretacji, sferą teoretycznej, naukowej refleksji. Daje klucz do zrozumienia charakterystycznych cech wschodnioeuropejskiej sceny tańca, a tym samym - do odkrycia poprzez taniec tożsamości, korzeni, unikalnej siły i energii tego regionu.

Projekt został zainicjowany w 2013 roku. Po sympozjum w Lublinie kolejnymi etapami projektu będą: Laboratoria - spotkania, warsztaty z coachami w Atenach, Essen, Poznaniu i Pradze trwające od lipca do października 2014 oraz Bazaar - wielkie podsumowanie projektu w maju 2015 roku w Pradze.

Identity.Move! to projekt organizowany przez Goethe-Institut w Warszawie, Centrum Kultury w Lublinie, Eastern European Performing Arts Platform, Motus o.s. / Alfred ve dvoře in w Pradze i Narodową Szkołę Tańca w Atenach. Projekt powstaje dzięki wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej.