Bydgoszcz. Prestiżowe instytucje z dotacjami

Bydgoskie instytucje kultury w latach 2014-2020 mają szansę na unijne pieniądze. Opera Nova stara się o dofinansowanie z Funduszy Norweskich, a pozostałe sztandarowe instytucje kultury w Bydgoszczy mogą liczyć na pieniądze z programu operacyjnego.

«Utrzymanie najlepszych w regionie, uznawanych w kraju i poza jego granicami instytucji kulturalnych nie jest proste. Nakładów wymaga nie tylko bieżąca działalność artystyczna. Po to, by utrzymać wysoki poziom, trzeba jeszcze inwestować.

- Opera Nova w Bydgoszczy [na zdjęciu] stara się o pieniądze z Funduszy Norweskich - mówi europoseł Janusz Zemke. - Cały program został już złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staraliśmy się o to, by wniosek opery nie został odrzucony. Po wstępnej weryfikacji bydgoska instytucja nadal jest w grze.

Europoseł Janusz Zemke dodaje, że Opera Nova stara się o pieniądze, m.in. na zakup nowoczesnego oświetlenia.

Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski o to, jakie dotacje na inwestycje dla bydgoskich instytucji kultury zostały zaplanowane w strategii rozwoju regionu. Niestety, odpowiedzi nie otrzymaliśmy, chociaż Opera Nova i Filharmonia Pomorska podlegają samorządowi województwa.

Pod koniec 2013 roku, kiedy głosowano nad wojewódzką strategią na lata 2014-2020, bydgoska radna Elżbieta Krzyżanowska cieszyła się z tego, że inwestycje sztandarowych instytucji zostały zapisane w strategii. - Otworzyliśmy dla Bydgoszczy nowe możliwości, ponieważ w pierwszej wersji strategii nie było wszystkich zadań - tłumaczyła "Expressowi" radna Elżbieta Krzyżanowska. - Otrzymaliśmy od prezydenta Rafała Bruskiego spis inwestycji priorytetowych i wszystkie zostały zapisane w tym dokumencie. Pracowałam w zespole zajmującym się rozwojem kultury i udało nam się wpisać hasło: "Bydgoszcz miastem muzyki".

Zgodnie z nim w strategii rozwoju regionu (oprócz inwestycji komunikacyjnych) znalazły się m.in. rozbudowa Akademii Muzycznej, budowa centrum na placu Teatralnym, rozbudowa Filharmonii Pomorskiej, odbudowa Teatru Kameralnego, rozbudowa Teatru Polskiego.

- To nie jest koncert życzeń - stwierdziła wtedy radna Elżbieta Krzyżanowska.

W wojewódzkiej strategii samorząd regionu wyraził wolę utrzymania prestiżu bydgoskich imprez takich jak np.: Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoski Festiwal Operowy, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus CAMERIMAGE, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J.Paderewskiego, Festiwal Prapremier, Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Nadbałtyckich Probaltica.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego