Warszawa-Wrocław. Remedium na raport o ESK 2016

- Wszystko wskazuje na to, że w 2014 r. powstanie Wieloletni Program Rządowy, dotyczący finansowania Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. - zapowiedział w rozmowie z PAP minister kultury Bogdan Zdrojewski.

«Komisja Monitorująco-Doradcza działająca przy Komisji Europejskiej w zeszłym roku sporządziła raport, w którym znalazła się ocena przygotowań Wrocławia do objęcia tytułu ESK w 2016 r. W raporcie wskazano, że do tej pory na realizację projektu zabezpieczono jedynie 37 proc. środków ujętych w budżecie przeznaczonym na to przedsięwzięcie. Podkreślono, że są to jedynie środki miejskie. "Komisję martwi to, że ani władze centralne, ani władze wojewódzkie nie przekazały jeszcze swojej części funduszy (...) niepewność, co do finansowania poważnie zagrozi terminowej organizacji przedsięwzięcia - napisano w raporcie, który ukazał się w październiku zeszłego roku.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski pytany w środę przez PAP o finansowanie projektu ESK 2016 z budżetu państwa, podkreślił, że każde miasto organizujące obchody ESK, przedstawia w projekcie aplikacyjnym propozycje podziału kosztów i źródeł finansowania organizacji.

- Miasta, które do tej pory otrzymały tytuł ESK były wspomagane przez rządy swoich krajów na poziomie od 10 do ok. 40 proc. Maksymalne wsparcie na ten cel to 40 proc. Przeciętnie było to ok. 25 proc." - wyjaśnił.

- Wrocław wystąpił we wniosku aplikacyjnym o wsparcie finansowe od rządu na poziomie ok. 25-30 proc. W ubiegłym roku miasto wystąpiło jednak o uchwalenie wieloletniego programu rządowego w sprawie finansowania ESK we Wrocławiu. We wniosku tym oczekiwania finansowe były już wyższe, poza tym - nieprecyzyjnie sformułowane, mało konkretne, wniosek miał też wady formalne. Dlatego, po wstępnej ocenie w ministerstwie kultury, miasto wycofało ten wniosek - powiedział PAP minister.

Pod koniec ubiegłego roku Wrocław złożył kolejny wniosek o uchwalenie Wieloletniego Programu Rządowego. - Ten wniosek jest dużo lepszy, zawiera konkrety, lepiej rozkłada koszty i odpowiedzialność finansową pomiędzy samorząd i państwo. W tej chwili pracujemy nad wnioskiem i wszystko wskazuje na to, że w 2014 r. powstanie Wieloletni Program Rządowy dotyczący finansowania ESK 2016 - zapowiedział szef resortu kultury.

Jednocześnie zauważył, że potrzebne jest dokładne rozgraniczenie projektów, które będą finansowane z Wieloletniego Programu Rządowego i tych, których koszty pokryje miasto. - To ważne, bo my nie możemy np. finansować projektów wcześniej finansowanych przez Wrocław - zauważył minister.

Z kolei Krzysztof Maj, dyrektor generalny Biura Festiwalowego Impart 2016 (instytucja odpowiedzialna za przygotowania Wrocławia do objęcia tytułu ESK 2016), podkreślił, że na obcym etapie organizacja ESK we Wrocławiu nie jest zagrożona. - Podczas spotkania w Brukseli informowaliśmy (...) o rozmowach, które prowadzimy w ministerstwie kultury. Nasze rozmowy z ministerstwem oceniam pozytywnie, ale komisja jest trochę zaniepokojona i to wyraziła w raporcie - powiedział Maj.

Wśród zaleceń dla Wrocławia, które znalazły się w raporcie Komisji Monitorująco-Doradczej znalazły się również wskazania dotyczące m.in. wyboru dyrektora artystycznego, który pokieruje projektem ESK. W raporcie podkreślą, że silne kierownictwo artystyczne będzie gwarantem realizacji programu, który został nakreślony we wniosku aplikacyjnym Wrocławia.

Od połowy zeszłego roku nad przygotowaniem programu artystycznego Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r pracuje grupa dziewięciu kuratorów. Na taką zmianę w strukturze Biura Festiwalowego Impart 2016 zdecydowano po rezygnacji Krzysztofa Czyżewskiego z funkcji dyrektora artystycznego Biura.

Wrocław w 2016 r. obejmie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wraz z hiszpańskim San Sebastian (stolica regionu Gipuzkoa w Autonomicznej Wspólnocie Baskijskiej).»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego