Poznań. Oświadczenie Teatru Ósmego Dnia

Teatr Ósmego Dnia dziękuje wszystkim, którzy, jakże często ostatnio, protestują przeciw represjom stosowanym wobec naszego zespołu. Przesyłamy dwa oświadczenia ws. zgłaszanych przez radnych poprawek do budżetu - oświadczenie Teatru Ósmego Dnia i drugie Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza działającej przy Teatrze Ósmego Dnia.

Oświadczenie Teatru Ósmego Dnia

Teatr Ósmego Dnia dziękuje wszystkim, którzy, jakże często ostatnio, protestują przeciw represjom stosowanym wobec naszego zespołu. Nieustające próby blokowania działalności Teatru przybierają coraz częściej postać groteskową, choć nie powoduje to zmniejszenia ich uciążliwości. Groteskowe jest to, że radni, razem z przedstawicielami Urzędu Miasta, opowiadają w różnych miejscach publicznych: klubach poselskich, kawiarniach, korytarzach instytucji kultury o intencjach pozbawienia Teatru możliwości działania. Uciążliwe jest to, że poddawani jesteśmy licznym kontrolom, że do instytucji takich jak ZUS czy Państwowa Inspekcja Pracy napływają donosy. Ci z radnych PO, PiS i PRO, którzy wykazują największą aktywność przeciw Teatrowi Ósmego Dnia, nie wiedzą o nim niczego, nigdy w nim nie byli, nie mają pojęcia, czym się zajmuje ani jaka jest jego pozycja w krajowym i międzynarodowym świecie sztuki. Ich knucie jest konsekwencją zemsty za sprawy personalne (np. związane z osobą niefortunnego prezydenta ds. kultury) czy za mit lewackości otaczający Teatr. To jest jedno wcielenie rzeczywistości - pozbawione racjonalnych przesłanek.

Drugie - to realna rzeczywistość Teatru - dotacja, która w 2013 roku wynosiła 1 100 000 (z czego ok. 1 000 000 to koszty pośrednie - opłaty czynszowe za siedzibę, media, pensje pracowników itp., a ok. 100 000 zostaje na działalność statutową). Ponadto Teatr każdego roku zdobywa środki zewnętrzne na realizacją projektów społeczno-artystycznych i działa z niesłabnącą, mimo wszystko, energią. Nasze spektakle odnoszą sukcesy na wielu kontynentach, a w tym samym czasie w Teatrze realizowany jest program wydarzeń kulturalnych cieszący się zainteresowaniem mieszkańców Poznania i innych miast Polski. Teatr jest miejscem zawodowej aktywności kilkunastu kreatywnych ludzi, a także daje pracę kilkudziesięciu osobom współpracującym m.in. przy spektaklach plenerowych. Teatr Ósmego Dnia stał się też domem dla setek młodych artystów, działaczy społecznych, autorów książek. O tym zapewne większość radnych nie ma pojęcia, mimo że informacje te są ogólnodostępne, a ponadto regularnie dostarczane przez Teatr do Urzędu.

***

Oświadczenie

Komisja Zakładowa

OZZ Inicjatywa Pracownicza

przy Teatrze Ósmego Dnia

W związku z regularnością działań władz Poznania na rzecz likwidacji Teatru Ósmego Dnia, pragniemy podziękować setkom osób, które wciąż piszą, rozsyłają, podpisują kolejne listy w naszej obronie. Wasza determinacja i świadomość, że jest Was tak wielu, są niezwykle budujące.

Radnemu, który wnioskuje o zmniejszenie naszego budżetu o 800 000 zł, radnej, która chce obcięcia kolejnych 200 000 i radnemu, który deklaruje, że będzie postulował przyznanie Teatrowi Ósmego Dnia dotacji w wysokości 0 zł. przypominamy treść art. 12 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: "Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona".

Coraz mniejsze środki finansowe ograniczają nasze działania i blokują wiele inicjatyw. Niezgodne z prawem propozycje kolejnych cięć budżetowych prowadzą do uniemożliwienia kreatywnej pracy kilkunastu zatrudnionych w Teatrze osób dysponujących wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami tworzenia i realizowania programu instytucji kultury.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego