Warszawa. Widmo eksmisji nad Le Madame

Nad Klubem Le Madame znowu krąży widmo eksmisji. Publikujemy oświadczenie w tej sprawie szefów Klubu Le Madame.

Warszawa, 17 października 2005

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przekazać Państwu parę informacji dotyczących ponownej [próby?] eksmisji Galerii Le Madame z ul. Koźlej 12.

PiS przejął władzę i lekce sobie waży składane wcześniej nam osobiście, jak i na łamach gazet obietnice.

W związku z informacją telefoniczną, jaką otrzymaliśmy od Komornika Jacka Bogiela w dniu 17 października 2005 roku o tym, iż wpłynął wniosek M. St. Warszawy jako wierzyciela zobowiązujący do podjęcia wstrzymanych czynności komorniczych i przeprowadzenia eksmisji Galerii Le Madame przekształconej w Stowarzyszenie Le Madame z nieruchomości położonej między innymi przy ul. Koźlej 12, chcielibyśmy przypomnieć składane przed kilkoma miesiącami w imieniu Prezydenta M. St. Warszawy deklaracje.

Po pierwszej nieudanej próbie eksmisji Galerii Le Madame prowadzonej w marcu 2005 podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami Prezydenta M.St. Warszawy dotyczące możliwości pozostania Galerii Le Madame w jej dotychczasowej lokalizacji. W wyniku tych rozmów uzyskaliśmy zapewnienia, potwierdzone w deklaracjach składanych w prasie, o tym, że Galeria Le Madame może pozostać w dotychczas zajmowanych pomieszczeniach pod warunkiem, że przekształci się w organizację non profit i w trybie negocjacyjnym zawrze umowę najmu z M. St Warszawą.

Ze swojej strony dopełniliśmy wszelkich formalności i złożyliśmy jako organizacja non profit - Stowarzyszenie Le Madame wniosek o podpisanie umowy najmu lokalu przy ul. Koźlej 12. Następnie zabiegaliśmy o to, żeby przedstawiciele M. St. Warszawy podjęli z nami negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy najmu. Otrzymaliśmy wówczas z ust Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Jacka Sasina i Dyrektora ZGN Bogdana Batora oświadczenie, iż nie są oni władni podjąć rozmów, ponieważ sprawa została wyjęta z ich kompetencji przez "Ratusz". Powiedziano nam, że w tej sprawie powinniśmy podjąć rozmowy bezpośrednio w "Ratuszu". Jednak wielokrotne próby ustalenia, który z urzędników w imieniu Prezydenta M. St.Warszawy zajmuje się sprawą i nawiązania z nim kontaktu, kończyły się w każdym przypadku tak samo - przekazaniem informacji, że przed wyborami nikt sprawą się nie zajmie.

W obliczu wyżej przedstawionych faktów wierzyliśmy, że wcześniej czy później przedstawiciele Prezydenta M. St. Warszawy przedstawią nam warunki, na jakich możemy zawrzeć umowę najmu zajmowanego przez nas lokalu. Próbowaliśmy również wierzyć w szczerość intencji zawartych w składanych nam przez urzędników miejskich w imieniu Prezydenta M. St. Warszawy, deklaracjach. W każdym razie na dotychczasowych zasadach realizowaliśmy i planowaliśmy, z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, rozmaite wydarzenia kulturalno, społeczne i rozrywkowe w przestrzeni Le Madame.

Reasumując:

- Do tej pory Urzędnicy nie wydzielili przestrzeni Koźla 12.

- Nie przeprowadzono z nami żadnych rozmów, negocjacji w sprawie warunków umowy najmu.

- Nie zaproponowano nam lokalu zastępczego.

- Nie zaproponowano nam numeru konta bankowego, na który moglibyśmy wpłacać czynsz.

Dziś wiadomo, że Lech Kaczyński jako Prezydent M. St. Warszawy zupełnie nie przejmuje się składanymi w jego imieniu deklaracjami i obietnicami, zaś działający w jego imieniu urzędnicy miejscy nawet nie poinformowali nas o zmianie swojego stanowiska i zwrócili się bezpośrednio do Komornika o ponowne przeprowadzenie eksmisji.

Gdyby Komornik Jacek Bogiel nie poinformował nas telefonicznie o wniosku, jaki wpłynął do niego z Urzędu M. St. Warszawy za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomości Bogdana Batora, z całą pewnością o całej sprawie dowiedzielibyśmy się - podobnie jak poprzednim razem - dosłownie na kilka dni przed wyznaczonym terminem eksmisji. Pan Bogiel, dzięki zrozumieniu, jakie wykazuje dla sytuacji, w której się znaleźliśmy, zaproponował nam żebyśmy tym razem wspólnie z nim ustalili najdogodniejszy dzień eksmisji.

Z poważaniem

Krystian Legierski

Katarzyna Szustow

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego