Warszawa. Prelekcja Cadena Mansona

4 listopada o g. 18 w Centrum Sztuki Współczesnej podczas festiwalu "Rozdroże" odbędzie się prelekcja Cadena Mansona reżysera teatralnego, artysty wizualnego, dyrektora zespołu Big Art Group z Nowego Jorku.

W ostatnich latach międzynarodowe uznanie zyskały dwa nowojorskie zespoły łączące grę aktorską z nowatorskim zastosowaniem technik filmowych i wideo. Jednym z nich jest "Big Art Group" założony w 1999 roku, a drugim - "The Wooster Group". Dyrektorem artystycznym i współzałożycielem "Big Art Group" jest Caden Manson - reżyser i współtwórca spektakli, autor wideo i scenografii do dwunastu przedstawień zespołu. Grupa działa na pograniczu teatru, filmu i sztuk wizualnych, łącząc tekst, grę aktorską oraz nowoczesne techniki multimedialne. Caden Manson wykreował oryginalną formę spektaklu / filmu tworzonego w czasie rzeczywistym (Real- Time Film), widowiska łączącego działania aktorów na scenie z transmisją wideo. Spektakle "Big Art Group" konfrontują widzów z doświadczeniami społecznej egzystencji człowieka XXI wieku. Grupa zyskała międzynarodowe uznanie, a spektakle zespołu były prezentowane z powodzeniem m.in. w: LPS 122, The Kitchen i Dance Theater Workshop w Nowym Jorku, RED/CAT w Los Angeles, Hebbel am Ufer w Berlinie, Kaaitheater w Brukseli, na Festiwalu Jesiennym w Paryżu oraz na Wiener Festwochen, na festiwalu SpielArt w Monachium, na Le Vie dei Festival w Rzymie i Exodos w Lubljanie. Caden Manson znany jest także jako wykładowca m. in. innymi w Berlinie, Rzymie, Paryżu, Montrealu i w Nowym Jorku oraz autor licznych tekstów teoretycznych i krytycznych, publikowanych między innymi w PAJ, Theater Magazine oraz w Theater der Zeit.

Twórczość "Big Art Group" prezentowana jest w Polsce po raz pierwszy.

Część prelekcji Cadena Mansona będzie poświęcona prezentacji spektakli: "SOS" oraz "Flicker".

"SOS" - to dynamiczne widowisko z 2008 roku, łączące grę aktorów z jej transmisją na żywo i projekcjami wcześniej nakręconych filmów. Akcję spektaklu tworzy sieć równoległych, przeplatających się wątków. Jego bohaterami są walczące o przetrwanie zwierzęta zmuszone do opuszczenia swego naturalnego środowiska, uzależnieni od portali społecznościowych maniacy technologii oraz buntownicy z tzw. "Frontu Wyzwolenia Rzeczywistości" nadający rewolucyjne apele. Zderzenie tych trzech grup postaci doprowadza do "święta odrodzenia przez chaos". "SOS" - to zarówno parodia, jak i krytyka rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Twórcy spektaklu stawiają pytanie o możliwość wyzwolenia się człowieka spod dyktatu dominującego modelu życia: konsumpcji, kultury masowej i elektronicznej komunikacji.

Spektakl "Flicker" powstał na zamówienie nowojorskiej Performance Space 122 w 2002 roku. Big Art Group stosuje w tym spektaklu wypracowaną przez Cadena Masona metodę twórczą zwaną "Filmem w czasie rzeczywistym". Łączy ona sztukę performance z mediami filmowymi i telewizyjnymi. Skonfrontowane w niej zostają strategie kompozycji filmowej i performatywnej zderzone z rzeczywistością przekazu telewizyjnego i bezpośredniością występu na żywo. W spektaklu "Flicker" dwa filmy przenikają się na jednym ekranie. Rzeczywistość filmu grozy zderza się z dwuznaczną burleską.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego