Warszawa. Zmar³ Jerzy Gawe³

17 wrze¶nia 2013 roku zmar³ Jerzy Gawe³. Aktor, ¶piewak, d³ugoletni solista Operetki Warszawskiej.

«17 września 2013 roku zmarł nasz wspaniały Kolega

Jerzy Gaweł

Aktor, śpiewak, długoletni solista Operetki Warszawskiej.

Żegnamy Cię, Jurku! Związek Artystów Scen Polskich»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego