powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kępno. Ukazała się publikacja "Teatr w przestrzeni"

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w Kępnie opracowało publikację "Teatr w przestrzeni", której celem jest upowszechnienie wśród różnorodnych podmiotów wypracowanej i sprawdzonej metody prowadzenia działań z młodzieżą, rozwijającej umiejętności społeczne.

O projekcie

Teatr w przestrzeni to pomysł na wykorzystanie metod teatralnych podczas działań w przestrzeni publicznej. Jego celem jest stworzenie publikacji - poradnika opisującego jak przeprowadzić podobne działania w swoim otoczeniu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Projekty Modelowe Równać Szanse, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt organizuje Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w Kępnie.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w styczniu 2013 roku wybrała dwóch zwycięzców w konkursie na Projekty Modelowe Ogólnopolskiego Programu Równać Szanse. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt teatralny "Odwaga cywilna odwagą sceniczną!" realizowany od września 2011 do listopada 2012 roku przez Stowarzyszenie EURO-ART działające przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie.

Projekty Modelowe to zamknięty konkurs dla najbardziej efektywnych działań zrealizowanych w Programie "Równać Szanse". Rywalizują w nim co roku najlepsze projekty edycji, które wypracowały metody działania umożliwiające skuteczne zrealizowanie zaplanowanych celów i przygotowały kadrę do prowadzenia działań wg metodyki projektu.

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART za przyznane dofinansowanie opracowało publikację "Teatr w przestrzeni", której celem jest upowszechnienie wśród różnorodnych podmiotów wypracowanej i sprawdzonej metody prowadzenia działań z młodzieżą rozwijającej umiejętności społeczne, dzięki którym młodzi ludzie mogą nabrać odwagi, wzmocnić wiarę we własne możliwości i zwiększyć umiejętność planowania wydarzeń.

Publikacja jest bezpłatna i można ją pobrać ze strony: http://teatrwprzestrzeni.blogspot.com/