powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. List Hanny Gronkiewicz-Waltz do ludzi kultury

Drodzy, informowałam Was o ogłoszeniu konkursu na dyrektora stołecznego biura kultury. Zgłosiło się 26 zdolnych, kreatywnych osób z doświadczeniem w tym obszarze. Kilku najlepszych trafiło do ostatniego etapu rekrutacji - czyli rozmowy kwalifikacyjnej.

To jedna z najważniejszych decyzji personalnych tej kadencji, bardzo ważna dla kreowania polityki kulturalnej naszego miasta. Chciałam więc w ten wybór zaangażować osoby, z którymi współpracujemy w obszarze kultury. Dlatego do komisji oceniającej kandydatów zaprosiłam również osoby spoza urzędu: Bognę Świątkowską - przewodniczącą Społecznej Rady Kultury, Alinę Gałązkę - wiceprzewodniczącą Zespołu Sterującego ds. Programu Rozwoju Kultury oraz Pawła Płoskiego z Teatru Narodowego. Osobiście kierowałam pracami komisji rekrutacyjnej.

Kandydaci podczas rozmów kwalifikacyjnych przedstawili wysokiej jakości koncepcje funkcjonowania stołecznego biura kultury. To właśnie te aplikacje oraz odpowiedzi na pytania członków komisji zdecydowały o ostatecznym wyniku konkursu. Po przesłuchaniach i dyskusji komisja konkursowa zarekomendowała na dyrektora biura kultury pana Tomasza Janowskiego. To najlepszy kandydat, zna wyzwania Warszawy w tym obszarze - przez kilka lat był wicedyrektorem TR Warszawa. Ostatnio odpowiadał za komunikację w Instytucie Adama Mickiewicza. Jego doświadczenie i predyspozycje pozwalają wierzyć, że podoła zadaniu.

Głównym zadaniem, jakie stoi przed nowym dyrektorem, jest wdrożenie Programu Rozwoju Kultury. W tym obszarze może liczyć na moje pełne wsparcie.

"Warszawa, o jakiej marzymy, jest miastem, którego mieszkańcy - wychodząc z domu lub w nim pozostając - lubią spędzać czas z kulturą, uczestnicząc w niej lub ją tworząc. Jest miastem, w którego różnorodnej ofercie każdy znajduje coś dla siebie; w którym stworzone są warunki do nieskrępowanej twórczości i w którym docenia się kulturę w różnych jej przejawach." - tak zaczyna się dokument "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Etap I". Wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora biura kultury przyspieszamy realizację drugiego etapu: wdrażania przyjętych założeń. Zapraszam do zaangażowania w te działania.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy