powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Instytut Grotowskiego dofinansowany

14,8 mln zł to suma, która decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczona zostanie na dofinansowanie projektów w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił wyniki tegorocznego konkursu.

W ramach naboru do trzeciej edycji konkursu PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz Archiwa Państwowe mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, przechowywaniem zasobów i ich udostępnianiem oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych.

Projekt "Digitalizacja materiałów audiowizualnych oraz stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej w Archiwum Instytutu Grotowskiego", który uzyska blisko 80 tys. zł dofinansowania w ramach tegorocznej edycji PW Kultura+, priorytet Digitalizacja, zakłada digitalizację materiałów audiowizualnych o szczególnym znaczeniu historycznym będących dokumentami przy pracy Teatru Laboratorium. Wśród nich znajdują się materiały filmowe na taśmach 16 mm i 35 mm, które poddane zostaną digitalizacji oraz nagrania szpulowe z niepublikowanymi dotąd wypowiedziami Jerzego Grotowskiego, które zrekonstruowane zostaną w studiu reżyserii dźwięku. W ramach dofinansowania poddanych digitalizacji i opracowania cyfrowego zostanie także 1000 negatywów, archiwum Instytutu wyposażone zostanie w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz serwer do przechowywania danych, a czytelnie w tablety, które ułatwią dostęp do zdigitalizowanych materiałów. Dzięki digitalizacji wspomniane materiały audiowizualne zostaną również opublikowane w portalach www.szukajwarchiwach.pl oraz www.grotowski.net.