Łódź. Studia dla menadżerów tańca

Unikalny kierunek studiów oferuje od nowego roku akademickiego Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna - to pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe "Menadżer Europejskich Szkół Tańca, Teatrów Tańca i Zespołów Baletowych".

ORGANIZACJA: Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Studia realizowane są przy kierunku Taniec, Wydział Artystyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Program studiów został opracowany przez dr. Alexandra Azarkevitcha - twórcy i prodziekana kierunku Taniec.

CEL STUDIÓW: Głównym celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych menadżerów o wysokich kwalifikacjach przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi szkołami tańca, teatrami tańca, zespołami baletowymi oraz innymi instytucjami związanymi z działalnością artystyczną oraz prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w strukturach Unii Europejskiej.

ADRESACI: Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci szkół wyższych: tancerze, choreografowie, aktorzy teatrów tańca, instruktorzy tańca, pedagodzy baletu, dyrektorzy szkół tańca i szkół baletowych, kierownicy zespołów baletowych i zespołów tańca, nauczyciele i inni. Studia adresowane także do osób pracujących w organizacjach i firmach zajmujących się działalnością kulturalną.

W PROGRAMIE:

1. Regulamin organizacyjny instytucji kultury.

2. Prawo Unii Europejskiej w zakresie kultury.

3. Współpraca z mediami ogólnopolskimi i międzynarodowymi.

4. Planowanie strategii public relations.

5. Marketing i promocja szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych.

6. Organizacja warsztatów tańca i festiwali tańca, produkcja spektakli tanecznych.

7. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

8. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Zakres sprawozdawczości finansowej samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających w sferze kultury.

10. Zarządzanie teatrem i innymi instytucjami artystycznymi w warunkach gospodarki rynkowej.

11. Podstawowe zasady tworzenia budżetów podmiotów działających w sferze kultury, podatek VAT w instytucjach kultury.

12. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej i działalności statutowej odpłatnej.

13. Organizacja działalności szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych.

14. Fundusze umożliwiające dofinansowanie projektów (fundusze Unii Europejskiej, inne fundusze zagraniczne, programy krajowe, programy międzyrządowe).

15. Zasady i procedury aplikowania o dotacje.

16. Opracowanie lokalnych strategii rozwoju i projektów współpracy.

17. Podstawy prawne współpracy partnerskiej.

18. Współpraca ze sponsorami.

19. Seminarium dyplomowe.

KORZYŚCI: Absolwent zdobędzie umiejętności menadżerskie niezbędne do prawidłowego zarządzania nowoczesną szkołą tańca, teatrem tańca i zespołem baletowym w warunkach gospodarki rynkowej. Będzie znać zasady konstruowania budżetu wydarzeń artystycznych i jego praktycznego zastosowania w realizacji. Będzie znał przepisy prawa autorskiego mające szczególny wpływ na konstrukcję umów z autorami dzieła artystycznego. Potrafi pozyskiwać środki finansowe i prawidłowo zarządzać projektami. Będzie orientować się w przepisach prawnych Unii Europejskiej w zakresie kultury. Świadectwo ukończenia studiów pozwoli na samodzielne prowadzenie szkoły tańca, teatru tańca i zespołu baletowego oraz innych instytucji kultury związanych z działalnością artystyczną.

OPIEKUN MERYTORYCZNY STUDIÓW: dr Alexandr Azarkevitch

KADRA: Wykłady poprowadzą specjaliści z dziedziny prawa i reklamy, zarządzania, programów europejskich, menadżerowie teatrów tańca i szkół tańca, dyrektorzy teatrów oraz organizatorzy ogólnopolskich i międzynarodowych imprez artystycznych, przedstawiciele stowarzyszeń i środowisk twórczych.

dr Barbara Sier-Janik - przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) w Warszawie.

Tancerka, pedagog tańca. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W Balecie Teatru Wielkiego w Warszawie była zatrudniona od 1966 do 1986 roku, gdzie jako Pierwsza Solistka tańczyła główne role w baletach m.in.: "Kopciuszek", "Dziadek do orzechów", "Córka źle strzeżona", "Pietruszka", "Historia żołnierza", "Grand Pas de Quatre" (Lucille Grahn), "Wesele w Ojcowie", "Biała Suita", "Fedra" (Arycja), "Popołudniowa sjesta" (Esperanza). W latach 1986-1997 była nauczycielem tańca klasycznego w Państwowej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, a w latach 1984-2001 była wykładowcą tańca klasycznego i współczesnego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Odbyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Kopenhadze (Technika Bournonville'a, 1986) i w Paryżu (École de Danse de l'Opéra, 1995). W 2000 roku została umieszczona na liście ekspertów oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinach: taniec klasyczny i taniec współczesny. Jest autorką książki "Post Modern Dance - Zarys problematyki, twórcy i techniki" wydanej w 1995 roku przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W 2008 roku otrzymała stopień doktora sztuk teatralnych w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Od 2007 roku do 2011 roku była wykładowcą tańca klasycznego na Wydziale Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Obecnie jest członkiem Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca.

mgr Marek Szyjko - zastępca Dyrektora Naczelnego - Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury SGH. Swoją karierę rozpoczął w 1981 roku jako dziennikarz i publicysta radomskiego oddziału "Życia Warszawy", a następnie "Tygodnika Radomskiego" i "Radia Rekord". W latach 1990-1997, będąc dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, przeprowadził restrukturyzację podległych instytucji kultury. Był również inicjatorem i współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego organizowanego od 1993 roku przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Znany jest także jako animator społecznego ruchu klubów filmowych w Radomiu i regionie oraz współpracownik Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od roku 1997 do 1999 pełnił funkcję redaktora naczelnego TV DAMI. W roku 1999 został zastępcą dyrektora warszawskiego Teatru Muzycznego "Roma", gdzie wspólnie z Wojciechem Kępczyńskim opracował i wdrożył program gruntownej reformy Teatru. Za tę reformę w 2005 r. "Roma" otrzymała nagrodę w kategorii "Mistrzowskie Zarządzanie Kulturą" w konkursie Arts & Business Awards. Uczestniczył również m.in. w stażu International Visitor Program, organizowanym przez Departament Stanu USA, na temat funkcjonowania instytucji kultury oraz zowiązań pomiędzy światem biznesu i sztuki. Marek Szyjko ma na swoim koncie także doświadczenia związane z produkcją teatralną. Był kierownikiem produkcji największych przebojów musicalowych Teatru Muzycznego "Roma" w Warszawie: "Piotrusia Pana", "Miss Sajgon", "Kotów" czy "Tańca Wampirów". W latach 2005-2008 piastował stanowisko dyrektora finansowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, wprowadzając szereg rozwiązań służących stabilizacji ekonomicznej tej największej instytucji kultury. W latach 2008-2011 zarządzał, na podstawie kontraktu menedżerskiego, Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym - na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego - opracował i zrealizował "Program zmian, usprawnień, rozwoju i funkcjonowania Teatru Wielkiego". W 2010 roku pełnił obowiązki Dyrektora Naczelnego Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, przeprowadzając restrukturyzację operacyjną instytucji. Od lipca 2011 r. jest Zastępcą Dyrektora Naczelnego - Dyrektorem ds. Administracyjno-Ekonomicznych Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

mgr Elżbieta Szlufik-Pańtak - Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. Tancerka, pedagog tańca i choreografka. Kielecki Teatr Tańca założyła początkowo jako prywatny w 1995 roku, a w 1998 roku przekształciła w stowarzyszenie na stałe zatrudniające tancerzy na etatach.

W 2004 roku uchwałą Rady Miasta Kielce powołano Kielecki Teatr Tańca jako miejską instytucję kultury. Aktualnie w Teatrze zatrudnionych jest 36 pracowników etatowych, 25 pedagogów tańca w Szkole Tańca działającej przy Teatrze, do której na stałe uczęszcza miesięcznie około 1000 dzieci, młodzieży i dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego - Kulturoznawstwo specjalizacja: teatrologia; Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wiedzę z zakresu stylów tańca jazzowego poszerza od 1994 u pedagogów paryskich szkół tańca Centre International de danse Jazz i Studio Harmonic. Jest współzałożycielką Polskiej Federacji Tańca. Ukończyła wiele kursów dokształcających z dziedziny tańca jazzowego i charakterystycznego. Pracuje w Polsce i zagranicą jako choreograf, nauczyciel tańca, wykładowca, sędzia konkursów tanecznych. Posiada nagrody: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki - Talenty (1998r.); Nagroda Miasta Kielc (1999r.); Srebrny Krzyż Zasługi (2000r.); Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "W Labiryntach Sztuki" w Kategorii Świętokrzyska Instytucja Kultury Roku 2006 dla Kieleckiego Teatru Tańca; Nagroda pierwszego stopnia Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2006r.; Nominacja do nagrody telewizyjnej: 2009 INTERNATIONAL EMMY AWARD w kategorii: ARTS PROGRAMMING za film muzyczny "Siedem Bram Jerozolimy" - TVP; Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji podsumowania Roku Chopinowskiego za "wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury" - za realizację widowiska i programu telewizyjnego "Chopin4" (2011); Nagroda Miasta Kielce 2011 dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

mgr Grzegorz Pańtak - wicedyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. Tancerz-solista Kieleckiego Teatru Tańca, pedagog tańca i choreograf. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wiedzę z zakresu stylów tańca jazzowego poszerza systematycznie u pedagogów paryskich szkół tańca. Tańczył partie solowe w spektaklach Kieleckiego Teatru Tańca w choreografiach: Elżbiety Szlufik-Pańtak, Iry Nadii Kodiche, Zofii Rudnickiej, Piotra Galińskiego, Thierrego Vergera, Alaina Bernarda, Jacka Tyskiego, Bill'a Goodson'a oraz własnych. Wspólnie z Elżbietą Szlufik-Pańtak stworzył i prowadzi Kielecki Teatr Tańca, jeden z trzech instytucjonalnych teatrów tańca w Polsce, w którym zrealizował jako choreograf kilkanaście spektakli, w tym spektakle kameralne oraz widowiska z udziałem chóru i orkiestry symfonicznej - m.in. prawykonania z Filharmonią Świętokrzyską: "Pasja" muzyka Paweł Łukowiec (2006), "Zdarzyło się w Jeruzalem" muzyka Krzesimir Dębski, scenografia Borys Kudlička (2008). Ma na swym koncie choreografię do mega produkcji opery "Turandot" w reżyserii Michała Znanieckiego (Opera Wrocławska 2010). Jako choreograf realizował także programy rozrywkowe i koncerty telewizyjne: finał Miss Polonia TVP 1 (2000), koncert teatralny Femme Fatale Justyny Steczkowskiej TVP 2 (2004), Sopot Festiwal TVP 1 Koncert Przeboje Lata Jedynki (2006), You Can Dance - polska, pierwsza i druga edycja TVN (2007, 2008), film muzyczno-taneczny "Siedem Bram Jerozolimy" Krzysztofa Pendereckiego w Operze Narodowej, reżyseria Jarosław Minkowicz, animacje Tomasz Bagiński, scenografia Borys Kudlička, zrealizowany z okazji 75 urodzin kompozytora dla TVP (2008). Z okazji Roku Chopinowskiego był organizatorem, scenarzystą i choreografem widowiska taneczno-muzycznego "Chopin4" zrealizowanym wspólne z TVP 2 (2010). Nagrody: Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "W Labiryntach Sztuki" w Kategorii Świętokrzyska Instytucja Kultury Roku 2006 dla Kieleckiego Teatru Tańca; Nagroda pierwszego stopnia Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2006); Nominacja do nagrody telewizyjnej w USA: 2009 INTERNATIONAL EMMY AWARD w kategorii: ARTS PROGRAMMING za film muzyczno-taneczny "Siedem Bram Jerozolimy" - TVP; Nagroda Miasta Kielce dla Kieleckiego Teatru Tańca z rok 2010; Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji podsumowania Roku Chopinowskiego za "wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury" - za realizację widowiska i programu telewizyjnego "Chopin4" (2011).

mgr Aleksandra Mysiakowska - specjalista ds. public relations. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Studiów Podyplomowych z zakresu Public Relations. Karierę zawodową rozpoczynała jako reporter i dziennikarz w łódzkim oddziale Telewizji TVN, a następnie w Telewizji Puls (reporter i prezenter programu informacyjnego Wydarzenia). Od 6 lat zawodowo zajmuje się public relations oraz zagadnieniami związanymi z promocją i marketingiem: najpierw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, następnie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Teatrze Wielkim w Łodzi (do jej obowiązków należało m.in.: kształtowanie pozytywnego wizerunku Teatru Wielkiego w Łodzi; kreowanie i realizacja działań promocyjnych i public relations; nadzór i realizacja kampanii reklamowych; organizacja eventów, konferencji prasowych, wydarzeń specjalnych; utrzymywanie relacji i współpraca z mediami; promocja Teatru Wielkiego w środowisku Internetowym - media społecznościowe, portale dziennikarstwa obywatelskiego; pozyskiwanie partnerów i sponsorów, pozyskiwanie reklamodawców). Jest współtwórcą wielu udanych akcji promocyjnych i autorem projektów antykryzysowych. Od lat skutecznie współpracuje z mediami. Prowadzi także szkolenia z zakresu media relations. Jest członkiem PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" oraz laureatką prestiżowego konkursu PRotony 2009.

WYMAGANE DOKUMENTY:

formularz zgłoszeniowy

kopia dowodu osobistego

odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku:

Rekrutacja na semestr zimowy - czerwiec-wrzesień (planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik / listopad 2013)

Rekrutacja na semestr letni - styczeń / luty 2014

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry - 218 h

KOSZT: 4500 PLN płatne w 8 ratach

ADRES:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Sterlinga 26, pokój K 019

90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637

fax: 42 29 95 767

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl

http://ckp.ahe.lodz.pl/?q=node%2F203

www.ckp.ahe.lodz.pl

Biuro CKP jest czynne w godzinach:

poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

przerwa: 12.00-12:15

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego