Łódź. Teatr Wielki oszczędził 12 mln zł na remoncie

Nie blisko 60 mln zł, a "tylko" niespełna 47 mln kosztowały remont i modernizacja infrastruktury Teatru Wielkiego w Łodzi. Jak uzbierała się kwota 12,6 mln zł? Między innymi z różnicy w kursie euro i niższych niż planowane kwot przetargów. Na przykład 500 tys. zł udało się zaoszczędzić na grupie inspektorów dozoru budowlanego.

«- Oszczędności powstawały sukcesywnie w kolejnych latach. Każdorazowo dokonywano aktualizacji planu finansowo-rzeczowego, co skutkowało obniżeniem całkowitej wartości projektu - tłumaczy Joanna Blewąska, rzecznik prasowy marszałka województwa łódzkiego.

Lwią część kosztów remontu pokryły środki z funduszu Unii Europejskiej (31,5 mln zł), reszta pochodziła z budżetu samorządu województwa i budżetu Teatru.

Jednak najwięcej udało się zaoszczędzić na wkładzie własnym województwa - 8 mln 500 tys.

- W niektórych elementach projektu udział własny był liczony w innych proporcjach niż w całym projekcie - wyjaśnia Wojciech Nowicki, dyrektor Teatru Wielkiego i dodaje, że z tej kwoty udało się mu "przechwycić" 3 mln 500 tys. zł. Przeznaczone zostaną m.in. na zakup wyposażenia do warsztatów i pracowni "Wielkiego", nowych pomieszczeń dla orkiestry, czego projekt modernizacji gmachu już nie obejmował.

- O możliwościach wykorzystania zwróconych środków decydują instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym i organy samorządu województwa - mówi Blewąska. - Zwykle przeznaczane są na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej danego konkursu. Niedawno w ten sposób udało się rozpocząć realizację projektów zgłoszonych przez Akademię Muzyczną i Teatr "Arlekin".

- Unijnych środków nie byliśmy w stanie już przechwycić. To wiązałoby się z przygotowaniem, złożeniem, zrealizowaniem i rozliczeniem nowego projektu do końca tego roku. To niewykonalne - mówi Nowicki.

Ostateczna kwota oszczędności przy modernizacji "Wielkiego" będzie znana po rozliczeniu projektu. Ma ono nastąpić do końca 2013 roku.

Dyrekcja przymierza się też do aplikowania o środki unijne w perspektywie lat 2014-2020, które pozwoliłyby wyposażyć resztę pomieszczeń, w tym archaicznych garderób opery. Dodatkowo ocieplona i odświeżona zostałaby elewacja Teatru, zbudowana z płyt piaskowca, których stan jest niepokojący.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego