Piotr Cie¶lak o Szóstym stopniu oddalenia

«W Teatrze Dramatycz­nym już w sobotę zapowia­dana wielokrotnie na naszych łamach premiera "Sześciu stopni oddale­nia", w której gościnny udział zapowiedziała Elż­bieta Czyżewska. Jak dosz­ło do wystawienia tej sztuki, mówi "Życiu" reży­ser PIOTR CIEŚLAK.

- Elżbieta Czyżewska do­wiedziała się od Andrzeja Waj­dy, że w Dramatycznym jest zdolny, czarnoskóry, młody aktor Omar Sangare. Kiedy tyl­ko przeczytała sztukę Johna Guarda ,,Six degrees of separation", przesłała egzemplarz Omarowi z dedykacją "Może z tego skorzystasz". W tym sa­mym czasie obejmowałem dy­rekcję w Dramatycznym. Ponieważ sama sztuka bardzo mi się podobała, postanowiłem ją wystawić zapraszając do udziału Elżbietę Czyżewską.

Jak aktorka zareago­wała na to zaproszenie?

- Przyjęła je bez wahania. Bardzo ucieszyła się również, że po latach może wrócić na scenę, na której niegdyś sta­wiała pierwsze kroki.

A co pana przekonało do tej sztuki?

- Jej uniwersalne przesła­nie. Problem, który i w Polsce zaczyna być coraz bardziej wi­doczny, czyli bariery dzielące bogatych i biednych. Czyż nie zastanawiamy się np., czy bied­ni mają prawo żebrać na No­wym Świecie? Czy, będąc kimś z ulicy, można wejść do ele­ganckiego hotelu, nie narażając się na zatrzymanie przez portie­ra? Czy nasz kraj nie stał się już dziś dla pewnych ludzi miej­scem odgrodzonym? Zastana­wiamy się przecież, jakich obcokrajowców powinniśmy wpuszczać, a jakich nie.

W tym spektaklu oprócz młodych aktorów wystąpią gościnnie: Elżbie­ta Czyżewska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Władysław Kowalski, Marek Walczewski. Czy gościnny udział gwiazd to reguła, którą chce pan wprowadzić w swym te­atrze?

- Jesteśmy dumni z obec­ności w zespole Marka Wal­czewskiego i cieszy gościnna obecność innych gwiazd. Oczywiście marzyłbym, by jak za dawnych lat było w tym teatrze 20 znakomitych akto­rów. Obecność mistrzów nie tylko przyciąga widzów, ale mobilizuje utalentowaną młodzież. Elżbieta Czyżewska będzie występować w tym spektaklu do końca kwietnia. Potem w tej roli obejrzymy Ja­dwigę Jankowską-Cieślak.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego