Kujawsko-Pomorskie. Stypendia twórcze dla artystów

Szesnastu artystów i twórców z regionu kujawsko-pomorskiego otrzyma w marcu stypendia ufundowane przez samorząd wojewódzki. W tym roku na ten cel zarezerwowano 140 tys. zł.

«- Stypendia służą realizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych, są też przeznaczane na finansowanie studiów i dalszego rozwoju - podkreślił w piątek Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarząd województwa rozdysponował stypendia wśród szesnastu osób zajmujących się twórczością artystyczną, a także upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Jak podkreślono w uzasadnieniu decyzji, pieniądze mają być wsparciem na realizację przedsięwzięć artystycznych lub podjęcie dodatkowej edukacji.

"Na stypendia artystyczne przeznaczyliśmy w tym roku 140 tysięcy złotych, ale przyznawane będą dwa razy w roku. W pierwszym etapie, na wsparcie dla szesnastu osób rozdysponowaliśmy łącznie 81 tysięcy złotych" - dodał marszałek.

Stypendia w wysokości od 4 do 6 tysięcy złotych zostały przyznane - w większości przypadków - na okres roku, a kilku osobom zostaną wypłacone w ciągu pół roku. Wśród stypendystów są muzycy, plastycy, fotograficy, ludzie teatru, a także osoba zajmujące się ochroną zabytków.

Miłosz Drogowski z Inowrocławia przeznaczy wsparcie na edukację artystyczną na Uniwersytecie Sztuki w Bernie oraz na przygotowania do udziału w XIX Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. L. Jacakca w Bernie. Jarosław Jakubowski z Koronowa wykorzysta stypendium na sfinansowanie prac nad sztuką teatralną na temat ostatniego okresu życia Adama Mickiewicza.

Paulina Wydrzyńska z Nowych Dóbr w powiecie chełmińskim, dzięki stypendium, zamierza wykonać serię artystycznych portretów fotograficznych w ramach autorskiego projektu "Ludzie - twarze, spojrzenia, emocje".

Wojewódzkie stypendia artystyczne, jako forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym artystycznie mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego są przyznawane od 2006 roku. Uroczyste wręczenie tegorocznych stypendiów zaplanowano na 12 marca w Toruniu. Uroczystości będzie towarzyszyć prezentacja prac plastycznych stypendystów: Jerzego Murawskiego i Macieja Kastnera (fotografia) oraz Pauliny Kaczor-Paczkowskiej (rzeźba).

Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych ruszy w połowie kwietnia.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego