powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Konin. Warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz z Teatrem Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi zapraszają do udziału w warsztatach teatralnych "Spójrz pod innym kątem".

Projekt skierowany jest do nauczycieli, instruktorów, wszystkich zainteresowanych teatrem. Celem tego autorskiego kursu, realizowanego po raz pierwszy, jest praktyczna pomoc osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w obszarze amatorskiego teatru. Początkujący pedagodzy zyskają wsparcie w swych działaniach, poznając podstawowe reguły związane z tą dziedziną oraz otrzymując wytyczne co do kierunku dalszej pracy. Doświadczeni animatorzy mają szansę uporządkować swoją wiedzę, odświeżyć spojrzenie i zyskać nowe inspiracje.

Podczas pięciu sześciogodzinnych sobotnich spotkań zostanie zrealizowany następujący program:

9 marca - Improwizacja

Prowadzący: Przemysław Buksiński

Warsztat przygotowujący do twórczej pracy na scenie. Uczestnicy zrealizują zadania, które pomagają rozumieć się grupie, podjąć odpowiedzialność za siebie i partnera na scenie.

Są to warsztaty twórcze, które pozwalają budować na scenie relacje według aktora, jego spostrzeżeń a nie wcześniej zaplanowanego scenariusza.

Uczestnicy warsztatu nauczą się także budowania dramatu na podstawie obserwacji zmieniającego się otoczenia - przestrzeni scenicznej.

***

23 marca - Praca nad tekstem

Prowadzący: Konrad Dworakowski

Podczas tego warsztatu uczestnicy odpowiedzą sobie na pytania: Czym jest scenariusz? Czym jest słowo? Nauczą się, w jaki sposób należy czytać tekst sceniczny i jak powinna wyglądać praca nad scenariuszem. Dodatkowo omówiony zostanie temat wyboru środków inscenizacyjnych i zagadnienie samej inscenizacji oraz różnice między inscenizacją a reżyserią.

***

6 kwietnia - Techniki teatralne

Prowadzący: Konrad Dworakowski

Warsztat technik teatralnych obejmuje:

- wybór środków inscenizacyjnych pod kątem przekazywanych idei,

- dopasowanie technik teatralnych do treści wynikających z pomysłu inscenizacyjnego,

- praktykę związaną z technikami teatru, w tym: teatru aktorskiego, plastyki ruchu, teatru lalek oraz teatru słowa, i wariacje na ich temat.

Omówiony zostanie również teatr przedmiotu.

***

20 kwietnia - Opowiadanie historii

Prowadzący: Ewa Wróblewska

Warsztat opowiadania historii obejmuje:

- pracę z ciałem i oddechem,

- ćwiczenia na emisję i skalę głosu,

- pracę z rytmem i muzycznością słowa mówionego,

- pracę nad strukturą opowieści i spójnością narracyjną,

- pracę nad pogłębianiem wyobraźni - wizualizacją opowieści,

-poznawanie tożsamości i odmienności tradycyjnych struktur narracyjnych oraz współczesnych historii osobistych,

- wzbogacanie opowiadania poprzez wykorzystanie innych mediów: zdjęcia, filmy, działania plastyczne i muzyczne.

***

27 kwietnia - Scenografia

Prowadzący: Konrad Dworakowski

Tworzenie scenografii na podstawie koncepcji wynikających z pomysłu inscenizatora lub informacji płynących z pracy nad tekstem wg zasady "Od projektu do efektu".

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak wygląda proces tworzenia scenografii, co może być scenografią, poznają pojęcie przestrzeni i metafory w scenografii (teatr plastyczny) oraz możliwości, jakie dają multimedia w tworzeniu bohatera i przestrzeni scenograficznej.

***

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy ul. Okólnej 47 A

w godzinach od 10.00 do 17.00.

Opłata za warsztaty wynosi 300 zł od osoby. Organizator zapewnia serwis kawowy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres:

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Okólna 47 A

62-510 Konin

do dnia 25 lutego 2013 r. oraz uiszczenie opłaty w tym terminie.

Informacji udziela Paulina Pachulska - instruktorka ds. teatru

tel.,fax 63 243 63 50/51

e-mail: p.pachulska@ckis.konin.pl

www.ckis.konin.pl www.facebook.com/ckis.konin