powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków. II edycja konkursu o Nagrodę Teatralną im. Wyspiańskiego

Rada Miasta Krakowa rozpoczyna II edycję konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego. Nagroda jest przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

Nagroda jest przyznawana indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W uzasadnionych przypadkach może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.

Nagroda jest nagrodą pieniężną w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), dzieloną w przypadku nagrody zespołowej.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

Wnioski o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w roku 2012, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków, należy składać w terminie do 4 marca 2013 roku, stanowisko nr 6 w Kancelarii Magistratu, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres:

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

z dopiskiem na kopercie "Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego".

W przypadku przesyłki pocztowej o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Laureatem I edycji Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego został Radosław Krzyżowski, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego, aktor Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej (1998-2003), od lat współpracujący z Krakowskim Teatrem Scena Stu, laureat wielu nagród, m. in. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2001), znany miłośnikom teatru z wielu znakomitych ról. Kapituła Nagrody Teatralnej doceniła kreację aktorską Radosława Krzyżowskiego w roli Klaudiusza w spektaklu "Hamlet" według Williama Szekspira, w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, na deskach Krakowskiego Teatru Scena STU, a także inne kreacje stworzone na scenach krakowskich w 2011 roku (rola Gunkela w "Udręce życia" według Hanocha Levina, w reżyserii Iwony Kempy na scenie Miniatura w Teatrze im. J. Słowackiego) oraz całokształt dotychczasowego dorobku twórczego.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku (procedura KD-09) jest dostępny na stronie BIP http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KD-9

Formularz:

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/81387/karta

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Wręczenie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Teatrów (15/16 czerwca 2013 r.).