Warszawa. Nowa ustawa niekorzystna dla twórców

Pozbawienie artystów tantiem i uzyskiwanie licencji na własne dzieło to niektóre zapisy nowej "Ustawy o otwartych zasobach publicznych". Zachęcamy do zabrania głosu w konsultacjach społecznych i wspólnej walki o nasze prawa - apeluje ZAiKS. Termin konsultacji przedłużono do 5 lutego.

Szanowni Państwo,

trwają prace nad projektem ustawy o otwartych zasobach publicznych. Ustawa ta przewiduje obowiązkowe przejmowanie przez podmioty publiczne autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w tych podmiotach lub przez nie finansowanych. Oznacza to, że twórca zostanie pozbawiony swoich praw i zgodnie z projektem ustawy będzie mógł jedynie uzyskać od podmiotu publicznego licencję na korzystanie z własnego utworu. Przejęte utwory będą mogły być dowolnie wykorzystywane przez wszystkich, także do celów komercyjnych.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kontrowersyjne założenia w/w projektu:

1. Projekt ustawy nie wyjaśnia, czym są zasoby publiczne, przez co nie wiadomo do końca, czego ta ustawa miałaby dotyczyć.

2. Projekt ustawy jest niejasny i pełen sprzeczności w kluczowych kwestiach np. co do zakresu i zasad przejęcia praw autorskich.

3. Film prezentowany na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) - przedstawiający ideę otwartych zasobów, zawiera zmanipulowany przekaz mówiący, że gdyby twórcy udostępniali swoją twórczość w otwartych zasobach publicznych, wzrosłaby kreatywność społeczeństwa.

4. Argument, że twórcy są współfinansowani ze środków publicznych i na tej podstawie powinni zgodzić się na udostępnianie owoców swojej pracy w otwartych zasobach, stoi w sprzeczności z praktyką pobierania opłat za rzeczy, usługi itd. finansowane ze środków publicznych (np. za autostrady).

5. W propozycji ustawy Ministerstwo powołuje się na oszczędności budżetowe. Rodzi się pytanie dlaczego znowu kosztem autorów i dlaczego ta grupa jest dyskryminowana przez Państwo (od 1 stycznia ograniczono twórcom możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania. a teraz chce im się odebrać prawo zarabiania na własnych utworach).

***

Do godz. 24.00 dnia dzisiejszego, można przekazać swoja opinię w tej sprawie, na rządowym portalu konsultacji społecznych: www.mamzdanie.org.pl.

Bardzo prosimy o zabranie głosu. Stanowisko twórców powinno być widoczne dla ustawodawcy. Im więcej osób zaprotestuje, tym większa szansa na obronę praw twórców.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego