powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nabór do Szkoły Pedagogów Teatru

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego otwiera nabór do Szkoły Pedagogów Teatru.

Prawie codziennie nęka nas pytanie, czy praca nasza może się przydać innym, czy jest dostrzeżona, czy nie jesteśmy skazani na samotność.

Jan Dorman

Oferta adresowana jest przede wszystkim do pracowników i współpracowników teatrów, które brały udział w którejkolwiek edycji programu Lato w Teatrze od 2008 roku oraz do osób współpracujących z tymi instytucjami i organizacjami, które mają aspirację do stworzenia działów edukacyjnych w swoich placówkach oraz przymierzają się do udziału w tegorocznym projekcie LWT.

Szkoła Pedagogów Teatru zaprojektowana została jako 9 dwudniowych spotkań warsztatowych, które będą odbywały się od lutego do listopada 2013 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Celem organizowanego szkolenia jest podniesienie kompetencji i zdobycie nowych umiejętności w obszarze pedagogiki teatralnej przez pracowników teatrów, którzy są odpowiedzialni za kształt i jakość działań edukacyjnych.

Chcielibyśmy, żeby Instytut Teatralny był miejscem, gdzie pedagodzy teatralni mogą uzyskać:

inspirację,

merytoryczne wsparcie,

szansę na wymianę doświadczeń.

Terminy zajęć:

8-9 lutego, 8-9 marca, 5-6 kwietnia, 17-18 maja, 7-8 czerwca, 26-28 sierpnia, 7-8 września, 4-5 października, 22-23 listopada, każdorazowo w piątek w godz. 15.00- 19.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-18.00

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić się do udziału w warsztacie, należy przesłać kartę zgłoszeniową na adres: jsobczyk@instytut-teatralny.pl lub: mszpak@instytut-teatralny.pl do dn. 31 stycznia 2013 r. Karta jest do pobrania na stronie www.instytut.teatralny.pl oraz na stronie www.latowteatrze.pl.

Koszt udziału w jednym warsztacie: 150 zł/os.

Koszt udziału w całym kursie: 1 000 zł/os.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ze strony Instytutu, należy uiścić opłatę za warsztat przelewem. Instytut Teatralny wystawia faktury za udział w warsztatach. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: mszpak@instytut-teatralny.pl.

Dane do przelewu:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa

Nr konta: 08 1090 1883 0000 0001 0127 8610

Tytułem: Szkoła Pedagogów Teatru

Program szkolenia:

8-9 lutego, dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski), wykład + warsztat

8.02, 15.00-19.00, Teatr Jana Dormana. Między teatrem impresji a teatrem ekspresji.

9.02, 10.00-18.00, Metoda twórcza Jana Dormana na przykładzie Młynka do kawy.

8-9 marca, prof. dr hab. Anna Brzezińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza),wykład + warsztat

Psychologia dzieci i młodzieży - co warto wiedzieć, zanim zacznę działać teatralnie.

5-6 kwietnia, Aleksandra Daszkowska-Kamińska (Szkoła Liderów), warsztat

Wzmocnij w sobie lidera! Warsztat wspierający kompetencje liderskie edukatorów.

17-18 maja, Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego), warsztat

Warsztat reżyserującego pedagoga teatru - jak w pracy artystycznej łączyć pomysły dzieci/ młodzieży z własną koncepcją reżyserską.

7-8 czerwca, Konrad Sobczyk (mediatorzy.pl), warsztat

Ewaluacja w zespole artystycznym. Tworzenie przestrzeni współpracy.

26/27/28 sierpnia, Iwona Wojnicka, warsztat

System 9 punktów: choreografia grupowa. Wykorzystanie geometrii w przestrzeni sceny, ruchu indywidualnego i grupowego w pracy z grupami początkującymi.

7-8 września, Magdalena Kubecka(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), warsztat

Język projektu - myślenie projektem: formularze i wnioski.

4-5 października, Karolina Pluta (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"), Magdalena Szpak (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego), warsztat

Diagnoza potrzeb edukacyjnych instytucji (ze szczególnym uwzględnieniem potencjału teatru) oraz budowanie strategii działań w partnerstwie ze społecznością lokalną.

22-23 listopada, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, warsztat + spektakl

Projektowanie warsztatów do przedstawień teatralnych.

Biogramy prowadzących:

Dr Ewa Tomaszewska

Ukończyła studia na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Architektury w 1986. W 1990 ukończyła Wydział Reżyserii Teatru Lalek w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie Wydziały Lalkarskie w Białymstoku. Z założonym w czasie studiów Teatrem "3/3 and Co." brała udział w międzynarodowych festiwalach teatrów lalek w Charleville - Mézires (Francja) - 1988, w Palermo (Włochy) - 1989, w Bielsku-Białej (Polska) - 1988. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych Petera Schumanna z Bread and Puppet Theater (1986) i Henka Boerwinkela z Figurentheater Triangel (1987) oraz Richarda Braedshowa (2006). Reżyserowała sztuki w Białostockim Teatrze Lalek (nagroda publiczności za sztukę "Żołnierz i bieda" S. Marszaka), w teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu, w łódzkim "Arlekinie", Olsztyńskim Teatrze Lalek, bielskiej "Banialuce". Wielokrotnie prowadziła warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą oraz adresowane dla nauczycieli i instruktorów teatralnych.

Od 1990 pracuje w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W październiku 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (historia teatru) w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

Jest autorką prawie trzydziestu publikacji naukowych dotyczących teatru oraz dwóch książek poświęconej twórczości Jana Dormana (Jan Dorman, poeta teatru oraz Jan Dorman, własną drogą). Prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące tworzenia i odbioru teatru dla dzieci. Realizuje eksperymenty teatralno-pedagogiczne w ramach stworzonej przez siebie nieformalnej Sceny Studenckiej UŚ w Cieszynie. Jest założycielem i prezesem Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej.

Otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne (2008) oraz honorowy tytuł: Zasłużonego dla Fundacji im. Jana Dormana w Będzinie (2008), a w 2012 honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Należy do POLUNIMA (Polski Związek Lalkarski Międzynarodowej Unii Lalkarskiej (Union Internationale de la Marionette) i do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Prof. dr hab. Anna Brzezińska

UAM w Poznaniu, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest liderem Zespołu Wczesnej Edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, członkiem Rady Naukowej IBE. Członek Komitetu Psychologii PAN i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ekspert Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komensky'ego, członek Kapituły Funduszu Społecznego Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie, laureatka Nagrody Marii Weryho-Radziwiłowicz w roku 2010; członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: Studia Psychologiczne, Problemy Wczesnej Edukacji, Forum Dydaktyczne, Dziecko Krzywdzone. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii (kilka wydań) Społeczna psychologia rozwoju (Wydawnictwo Scholar), współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka.Rozmowy o rozwoju człowieka (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005), redaktorka i autorka podręczników, m.in. Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (GWP, 2005). Redaktorka razem z Zuzanną Toeplitz książki Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży (SWPS Academica, 2007).Redaktorka serii publikacji poświęconych aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności. Promotor 16 doktoratów.

Aleksandra Daszkowska - Kamińska

absolwentka Instytutu Socjologii UW w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Trenerka umiejętności społecznych w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów. Badaczka organizacji społecznych. Współautorka podręcznika "Diagnoza młodzieży w środowisku lokalnym" Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i absolwentka VI Szkoły STOP. Prowadzi grupę rozwojową dla mam w Fundacji Sto Pociech.

Szkoła Liderów - Doradztwo i Szkolenia

Przedsięwzięcie powołane do życia przez dwa podmioty: Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz Columbus Doradztwo i Szkolenia. Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. W lutym 1997 roku przekształciła się w Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które działa w całym kraju. Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.Szkoła Liderów w trakcie 16 lat swojego funkcjonowania przeprowadziła programy rozwojowe, w tym szkolenia, dla ponad 3 000 liderów z całej Polski i Europy Wschodniej. Uczestnicy programów Szkoły Liderów to przede wszystkim działacze społeczni, publiczni i samorządowi oraz przedsiębiorcy mający w swoich działaniach troskę o dobro społeczne. Dzięki Szkole Liderów efektywnie działają na rzecz swoich środowisk lokalnych, jednocześnie rozwijając własną karierę zawodową. Columbus Doradztwo i Szkolenia reprezentuje Szkołę Liderów - Doradztwo i Szkolenia od strony formalnej i prawnej.

Justyna Sobczyk

Pedagożka teatru ( Universität der Künste w Berlinie, wydział pedagogiki teatralnej),absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wiedzy o Teatrze( wydział zaoczny) w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Stypendystka organizacji GFPS (GemeinschaftfürWissenschaftund Kultur in Mittel- undOsteuropa) oraz DAAD (DeutscherAkademischerAustauschDienst). W trakcie studiów aktorka alternatywnego teatru Wiczy w Toruniu. Na co dzień pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie inicjuje i rozwija projekty z zakresu pedagogiki teatralnej. Od 7 lat prowadzi Teatr 21, który angażuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną, www.teatr21.waw.pl. Reżyserka spektaklu dla dzieci "Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana". Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konrad Sobczyk

Mediator, superwizor, trener umiejętności rozwiązywania konfliktów. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy z konfliktami i sytuacjami trudnymi w: organizacjach, projektach, sporach społecznych i rodzinnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dostarczając konkretnych narzędzi przygotowujących do rozwiązywania konfliktów dla szerokiego spektrum organizacji. Jeden z pionierów superwizji mediacyjnej w Polsce. Ukończone kursy:

Kurs mediacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim

Szkoła mediacji w Berlińskim Instytucie Mediacji

Training in International Family Mediation, TIM (Child Focus, MiKK, KatholiekeUniversiteit Leven, Centrum Internetionale Kinder Ontvoering) Brussels)

Szkoła Trenerów zorganizowana przez Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych

Szkoła Superwizji, BAFM, Niemcy

Trening superwizyjny, Instytut Mediacji, Heidelberg

Superwizja przy pomocy rzeźby i inscenizacji w Berlińskim Instytucie Mediacji

Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w organizacjach, projektach, konfliktach społecznych i rodzinnych. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora. Realizuje warsztaty doskonalące w budowaniu zrozumienia między skonfliktowanymi stronami oraz pracy z emocjami w konflikcie. Prowadzi superwizje dla zespołów projektowych oraz zespołów organizacyjnych i trenerskich. Wdraża kontrakty współpracy oraz prowadzi conflictcoaching. Wspiera negocjatorów w sytuacjach impasowych.

Iwona Wojnicka

Performerka, Instruktorka i Animatorka. Teoretyk tańca i Socjolog. Od 2010 odbywała staż w zakresie Labanowskiej Analizy Ruchu w Szkole Tańca Codarts w Rotterdamie. Obecnie kontynuuje naukę Labana na kursie nauczycielskim Fortbildung Basic Laban/BartenieffBewegungsstudien w Eurolab, Berlin. Pracuje nad doktoratem artystycznym na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W 2012 roku była koordynatorem projektu PERSONAL MOVEMENT w Polskim Teatrze Tańca. Od 2003 roku jest w radzie programowej Stowarzyszenia Format Zero. W ramach działalności F0, wraz z grupą współpracowników, wymyśliła i zrealizowała wiele projektów scenicznych tworząc nowatorskie konstelacje artystyczne na pograniczu tańca, muzyki i sztuki w różnych przestrzeniach miasta.

Magdalena Kubecka

Kulturoznawczyni i animatorka kultury. Trenerka wspierająca planowanie i realizację projektów, planowanie strategiczne oraz rozwój instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Pisze doktorat na Uniwersytecie Warszawskim o wpływie kultury na rozwój średnich miast w Polsce. Ukończyła podyplomowe studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: Sztuka, przestrzeń publiczna, demokracja.

Od 9 lat związana z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, edukacji i animacji społecznej. Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. Współkoordynuje projekt liderski dla innowatorów i innowatorek w bibliotekach publicznych.

Karolina Pluta

Związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Koordynatorka sieci "Latających Animatorów Kultury" oraz "Przetwórni Czasu Wolnego". Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach której ukończyła specjalizację animacja kultury. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi - prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodych ludzi. Od wielu lat współtworzy grupę teatralną TEiW, z którą realizuje spektakle. Lubi eksperymentować z przestrzenia miejską.

Magdalena Szpak

Koordynatorka projektów edukacyjnych w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, gdzie koordynowała ogólnopolski projekt "Teatr. CTRL+V" (warsztaty dla nauczycieli i licealistów) oraz "Ja jestem ja" (spektakl z osobami niepełnosprawnymi i warsztaty dla przedszkolaków oraz pedagogów przedszkolnych). Koordynatorka Biura Światowego Kongresu Teatru dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ 2014. Od 2008 r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie koordynuje rozmaite działania edukacyjne przeznaczone dla widowni teatralnej w każdym wieku - od niemowląt do seniorów, m.in. projekt "Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana"(cykl działań promujący ideę pedagogiczno-teatralną wybitnego twórcy teatru dziecięcego), ogólnopolską akcję "Lato w Teatrze" (warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym), projekt "TISZ" (Teatr i Szkoła - współpraca wybranych teatrów i szkół), polsko-niemiecki projekt "Idealne miasto" (spektakl z młodzieżą z Warszawy i z Berlina), zabawy dla dzieci i rodziców "Teatranki". Prowadziła dyskusje teatralne w ramach Klubu Aktywnego Widza przeznaczone dla widowni +/-50. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru/ SPT powstało w kwietniu 2010 roku w Warszawie. Jest wynikiem spotkania artystów i animatorów teatralnych z całej Polski, zajmujących się praktyczną edukacją teatralną na różnych obszarach - w szkołach, teatrach, szkołach specjalnych, uczelniach wyższych, domach kultury oraz w przestrzeniach niezależnych. SPT wyłoniło się z projektu TISZ ANEX, zorganizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie w 2008/2009 roku - projektu promującego ideę i poszerzającego umiejętności z zakresu pedagogiki teatru. Członkami SPT są pracownicy teatrów i instytucji kultury na terenie całej Polski, absolwenci akademii i szkół teatralnych oraz kierunków humanistycznych, takich jak kulturoznawstwo, animacja kultury czy pedagogika. SPT zrealizowało projekty: "Teatr. CTRL+V" (warsztaty do spektakli dla gimnazjalistów), "Ja jestem ja" (produkcja spektaklu Teatru 21 oraz warsztaty dla przedszkolaków i pedagogów przedszkolnych.) SPT było partnerem Fundacji Muzyka jest dla wszystkich przy akcji "Labirynt" (seria warsztatów dla dzieci opartych na "Baśniach z tysiąca i jednej nocy") oraz wzięło udział w projekcie "Podaj dalej" Stowarzyszenia Sztuka Nowa. Członkowie SPT prowadzili warsztaty integracyjne dla Fundacji Mama "Ruszamy w miasto". SPT współpracuje z teatrami na obszarze budowania wspólnej przestrzeni między sceną a widownią, między artystą a widzem.