Kraków. Przyznano Nagrody Miasta Krakowa za 2012 rok

Rzeźbiarka Małgorzata Olkuska, poeta Leszek Aleksander Moczulski oraz reżyser teatralny, aktor Mikołaj Grabowski zostali laureatami Nagrody Miasta Krakowa 2012. Nagrody zostały wręczone w czwartek podczas uroczystości w sali obrad krakowskiego magistratu.

«Jak podkreślił prezydent miasta Jacek Majchrowski, Nagrody Miasta Krakowa to wyróżnienia o szczególnym charakterze, podsumowujące całokształt dotychczasowych dokonań artystycznych i naukowych laureatów.

- To są zawsze osoby wybitne, które tworzyły to miasto, przysparzały mu sławy i rozgłosu. Laureaci nagrody wnoszą trwały wkład do polskiej kultury, sztuki i nauki - zaznaczył prezydent.

Małgorzata Olkuska (artystka rzeźbiarka i nauczyciel akademicki), Leszek Aleksander Moczulski (poeta, dramaturg, autor tekstów piosenek) i Mikołaj Grabowski (reżyser teatralny i telewizyjny, aktor, pedagog) zostali laureatami Nagrody Miasta Krakowa 2012 w dziedzinie kultura i sztuka za całokształt dokonań.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody za najlepsze prace dyplomowe. Przypadły one Annie Kocot - absolwentce Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską "Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakowskich - oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty" oraz Joannie Olchawskiej - absolwentce Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej za pracę magisterską "Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie".

Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia w okresie dwóch lat poprzedzających rok ubiegania się o nagrodę lub za całokształt dokonań, a także za prace dyplomowe obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta miasta komisja nagród, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który przyznaje nagrody.

W tym roku nie przyznano nagród w dziedzinach: nauka i technika oraz sport.

Na zdjęciu: Mikołaj Grabowski»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego