Łódź. Pieniądze dla organizatorów festiwali

Ponad cztery miliony złotych - to kwota z budżetu Łodzi i województwa łódzkiego, którą w przyszłym roku wsparte zostaną festiwale i inne wydarzenia kulturalne organizowane przez fundacje i stowarzyszenia.

«Trwa nabór wniosków do ogłoszonych już konkursów otwartych w magistracie (do rozdysponowania jest ponad 3 mln zł), swoje konkursy ogłosił też Urząd Marszałkowski. Ich suma to milion złotych, a oferty można składać już tylko do 20 grudnia.

Na dofinansowanie organizatorów wydarzeń artystycznych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki, a także dla ich krajowej i zagranicznej promocji, przeznaczono 600 tys. zł.

Magistrat i zarząd województwa określają jasno swoje priorytety. Dla miasta są to działania w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki, dla Urzędu Marszałkowskiego - dziedzictwo narodowe.

Na wsparcie mogą liczyć m.in. przedsięwzięcia mające na celu promocję twórców związanych z województwem łódzkim oraz działania upowszechniające wiedzę o kulturze materialnej województwa łódzkiego - tutaj pula jest nieco mniejsza i wynosi 320 tys. zł.

- Ten konkurs ukierunkowany został właśnie na działania powiększające wiedzę na przykład o zabytkach poprzemysłowych w regionie łódzkim. Tego typu działania traktowane będą priorytetowo - wyjaśnia Joanna Blewąska, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Na uwagę zasługuje też konkurs zakładający przeprowadzenie badań w sektorze kultury. Na ten cel zarezerwowano kwotę 80 tys. zł, a wkład własny oferenta musi wynieść tylko... 1 procent całościowego kosztu.

- To oferta skierowana do fundacji i stowarzyszeń, które chcą przeprowadzić badania tego, co w "małych ojczyznach" regionu łódzkiego cieszy się popularnością, na co jest zapotrzebowanie lub na co warto postawić - mówi Joanna Blewąska.

W "dużym konkursie" magistratu mogą brać udział organizatorzy starający się o dofinansowanie przekraczające 50 tys. zł. Kwota, o jaką wnioskują, nie może przekroczyć w 2013 roku 60 proc. całkowitego budżetu wydarzenia, a finansowy udział organizatora (lub środków pozyskanych z innych źródeł) nie może być mniejszy niż 40 proc.

Z kolei w "małym konkursie" (w którym maksymalnie można uzyskać do 50 tys. zł) finansowy udział miasta nie może przekroczyć 80 proc. całkowitego kosztu realizacji. W obu przypadkach wsparcia nie otrzyma realizator, który nie rozliczył prawidłowo dotacji z minionego roku. Jeśli złożył więcej niż jedną ofertę, rozpatrywana będzie ta złożona najwcześniej.

Oferty, które po spełnieniu wymogów formalnych opiniowane będą przez Komisję Konkursową, można składać do 7 stycznia przyszłego roku. Na dofinansowanie mogą liczyć jedynie imprezy odbywające się między 1 marca i 30 listopada 2013 roku.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego