Lublin. "Makbet" M±dzika dzi¶ u Osterwy

Dzi¶ i jutro w Teatrze im. Juliusza Osterwy "Makbet". Dramat Williama Szekspira wyreżyserował Leszek M±dzik, jeden z najciekawszych twórców teatru plastycznego w Europie. Spektakl zobaczymy również 23 listopada o godz. 11 i 19.

«Wydarzenie o tyle szczególne, że wynikające ze współpracy zespołu teatru dramatycznego, najczęściej opierającego się na słowie i grze aktora, z twórcą Sceny Plastycznej KUL, dla którego warstwa wizualna odgrywa największe znaczenie, zaś aktor, pozbawiony ludzkiej indywidualności, jest tylko elementem obrazu, nośnikiem ruchu.

Występują: Henryk Sobiechart, Daniel Salman, Mariusz Budkowski, Krzysztof Olchawa, Artur Kocięcki, Jerzy Kurczuk, Wojciech Dobrowolski, Przemysław Gąsiorowicz, Witold Kopeć, Tomasz Bielawiec, Jerzy Rogalski, Jolanta Rychłowska, Halszka Lehman, Paweł Kos, Wojciech Rusin, Hanna Pater, Joanna Morawska, Magdalena Sztejman-Lipowska, Anna Nowak, Anna Świetlicka, Nina Skołuba-Uryga

Miejsce: Teatr im. Juliusza Osterwy, ul. Gabriela Narutowicza 17 Lublin

Czas trwania spektaklu: 1 godz. 10 min. bez przerwy

Bilety: od 27 zł do 42 zł»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego