powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Lublin. O tańcu po 1989 roku

Międzynarodowa konferencja poświęcona analizie przemian, jakie zaszły w świecie tańca w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, z perspektywy artystów, naukowców i krytyków odbędzie się w listopadzie w Teatrze NN.

Goście z kilku krajów, w tym autorzy przygotowywanej przez Instytut Muzyki i Tańca oraz wydawnictwo Routledge książki Nowy taniec w Europie: communitas i Inny, członkowie wschodnioeuropejskiej sieci EEPAP oraz badacze związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, będą dyskutować nad złożonymi kwestiami tożsamości i autonomii tańca oraz budowania dyskursu krytycznego.

***

TOŻSAMOŚĆ-AUTONOMIA-DYSKURS KRYTYCZNY. TANIEC W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1989 ROKU

Lublin, 8-9 listopada 2012

Miejsce Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul. Grodzka 21

Panel w ramach XVI Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, East European

***

Performing Arts Platform, Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partner: Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul. Grodzka 21

Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego.

***

8 listopada

09.30-10.00: powitanie

10.00-11.30: TOŻSAMOŚĆ - panel dyskusyjny

Wstęp: Krystyna Duniec

Prowadzenie: Grzegorz Reske

Udział biorą: Heili Einasto, Julia Hoczyk, Stefan Hölscher, Mihaela Michailov, Iulia Popovici, Annamária Szoboszlai

11.30-12.30: dyskusja

12.30-13.30: przerwa

13.30-15.00: AUTONOMIA - panel dyskusyjny

Prowadzenie: Marta Keil

Udział biorą: Harutyun Alpetyan, Joanna Leśnierowska, Ewan McLaren, Liza Sargsyan, Izabela Szymańska, Aleksander Tebenkov, Swietłana Ulanovskaja, Larisa Venediktova

15.00-15.30: dyskusja

15.30-16.00: podsumowanie dnia

9 listopada

09.30-10.00: powitanie

10.00-11.30: DYSKURS KRYTYCZNY - panel dyskusyjny

Prowadzenie: Jarosław Cymerman

Udział biorą: Anna R. Burzyńska, Grzegorz Kondrasiuk, Tadeusz Kornaś, Anna Królica, Jadwiga Majewska

11.30-12.30: dyskusja

12.30-13.30: przerwa

13.30-15.00: TANIEC WOBEC PRZEMIAN KULTUROWYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 89 ROKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH (referaty studentów i doktorantów UMCS)

Prowadzenie: Gabriela Żuk

15.00-15.30: dyskusja

15.30-16.00: podsumowanie konferencji

***

UCZESTNICY

Harutyun Alpetyan (Armenia) - życie zawodowe zaczynał jako inżynier, ale potem zwrócił się w stronę sztuki. Tworzy krótkie filmy dokumentalne, dotyczące recepcji sztuki w środowiskach lokalnych, prowadząc w tym celu badania terenowe i studiując miejscową sztukę. Brał udział w Letniej Szkole Kuratorskiej oraz kursie Wystawiennictwo i krytyka kulturalna, obu organizowanych przez armeński oddział AICA. Założył, razem z Nvardem Yerkanianem, AJZ space - placówkę artystyczną realizującą różnorodne projekty związane z działalnością kuratorską.

Anna R. Burzyńska (Polska) - adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim najnowszy teatr europejski oraz dramat polski i niemiecki od XIX wieku po współczesność. Zajmuje się także krytyką teatralną. Od 2000 roku współredaguje Gazetę Teatralną "Didaskalia", w latach 2004-2010 była recenzentką i publicystką "Tygodnika Powszechnego". Autorka książek Mechanika cudu (2005), The Classics and the Troublemakers (2008), Maska twarzy (2011) i Małe dramaty (2012).

Krystyna Duniec (Polska) - historyczka teatru współczesnego, eseistka, redaktorka. Profesor w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Autorka monografii: Kaprysy Prospera. Szkice o szekspirowskich inscenizacjach Leona Schillera (1999), Jan. Kreczmar. Grał jakby uczył (2005). W druku Mięso i krew. Ciało we współczesnym teatrze. Współautorka zbioru esejów Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne (2009), nagrodzonego w konkursie Fundacji Kultury, redaktorka książek: Bruliony (dzienniki Jana Kreczmara, 2005), Aktor. Niepewna tożsamość (2011) oraz opracowania Teatr po 1989 roku ("Kronika Warszawy" 2007) i teatralnego biuletynu informacyjnego "Rzeczy Teatralne (1999-2007).

Heili Einasto (Estonia) - wykładowczyni historii tańca na Uniwersytecie Talińskim. Uzyskała licencjat z historii i anglistyki w Estońskim Instytucie Humanistycznym, natomiast studia magisterskie z zakresu Gender Studies i kulturoznawstwa odbyła na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Brała udział w Body Project w ramach International Women's University w Hanowerze - Bremie. Od 1991 Heili Einasto pisze o tańcu współczesnym oraz popularyzuje go.

Julia Hoczyk (Polska) - teatrolożka i krytyczka tańca. W latach 2005-2010 redaktorka "Sceny", 2008-2011 - sieciowego miesięcznika "Kultura Enter". Publikuje teksty krytyczne (m.in. "Didaskalia" "Teatr", dwutygodnik.com), prowadzi gościnne wykłady o tańcu współczesnym i but. Słuchaczka podyplomowych Gender Studies ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka Instytutu Sztuki PAN, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat dyskursu cielesności w tańcu. Współpracuje z Akademią Teatralną w Warszawie. Redaktorka portalu TaniecPOLSKA.pl Pracuje w Instytucie Muzyki i Tańca.

Stefan Hölscher (Germany) - w latach 2001 - 2008 studiował na Wydziale Teatrologii Stosowanej na Uniwersytecie Justus Liebig w Giessen (Niemcy). Od 2009 pracuje tam jako adiunkt na nowopowstałych studiach magisterskich Choreografia i Performans. Jego praca doktorska nosi tytuł Ciała potencjalne; taniec współczesny pomiędzy estetyką a biopolityką. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumianą tematykę poststrukturalną, koncepcje cielesności, teorię polityczną i krytykę instytucjonalną.

Marta Keil (Polska) - doktorantka IS PAN. Autorka i kuratorka projektu East European Performing Arts Platform. Stale współpracuje z Instytutem Adama Mickiewicza jako ekspert teatralny i taneczny oraz z Instytutem Teatralnym, gdzie od 2008 prowadzi projekt Forum Dramaturgiczne. Współzałożycielka kolektywu kuratorskiego MicaMoca, prowadzącego od maja do września 2011 roku tymczasowe centrum sztuk performatywnych "MicaMoca.Project Berlin" w Berlinie. Publikuje m.in. w "Dialogu", dwutygodnik.com, "Teatrze", "Didaskaliach" i "Notatniku Teatralnym".

Grzegorz Kondrasiuk (Polska) - krytyk teatralny, dramaturg, bloger, redaktor naczelny internetowego magazynu www.kulturaenter.pl. Pisze o teatrze, tańcu i dylematach polityki kulturalnej. W latach 2009-2011 członek zespołu Lublin ESK 2016, jako współtwórca obu aplikacji konkursowych miasta. W latach 2008-2011 stały recenzent teatralny "Gazety Wyborczej - Lublin". Publikował m. in. w "Dialogu", "Teatrze", "Scenie", "Kresach".

Anna Królica (Polska) - teatrolożka i rusycystka, zajmuje się krytyką i historią tańca. Autorka książki Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu (Tarnów 2011), kuratorka festiwalu Kalejdoskop w Białymstoku (2012). Współzałożycielka portalu nowytaniec.pl i Fundacji Performa, przewodnicząca Rady Programowej ds. Tańca IMiT. Jedna z autorek antologii 20-lecie. Teatr polski po 1989 (Kraków 2010) oraz Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej (Kraków 2009). Przygotowuje rozprawę doktorską o kategoriach ciała i pamięci w Tanztheater Wuppertal Piny Bausch. Prowadzi autorskie zajęcia z tańca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikuje w dwutygodniku.com, "Didaskaliach".

Joanna Leśnierowska (Polska) - kuratorka, dramaturżka, krytyczka i tancerka. Po ukończeniu teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i krótkim okresie zatrudnienia w Teatrze Nowym w Poznaniu, w roku 2004 stworzyła projekt Stary Browar Nowy Taniec łączący produkcję, pokazy, działalność edukacyjną i promocyjną na polu tańca współczesnego.

Jadwiga Majewska (Polska) - niezależny krytyk i teoretyk tańca. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, stale współpracuje z miesięcznikiem "Teatr" oraz publikuje m. in. w "Didaskaliach", "Tygodniku Powszechnym", "Res Publice Nowej". Konsultantka TVP Kultura. Współautorka Raportu o stanie tańca współczesnego w Polsce (2010) oraz książki The Body Revolving The Stage. New Dance in New Poland (2011); członek Rady Programowej ds. Tańca IMiT. Współtwórczyni Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca.

Ewan McLaren (Czechy/Kanada) - dyrektor artystyczny sceny Alfred ve dvoře (Alfred na Dziedzińcu) poświęconej nowemu teatrowi, gdzie prezentowane są poszukujące spektakle i projekty - odważne, oparte na kreacji, zorientowane na najnowsze nurty w sztukach widowiskowych, zwłaszcza teatr fizyczny, performans i działania eksperymentalne.

Mihaela Michailov (Rumunia) - dramatopisarka, krytyczka teatralna i taneczna, absolwentka Wydziału Literatury Uniwersytetu Bukaresztańskiego. Uzyskała tytuł magistra dramatopisarstwa na Państwowym Uniwersytecie Sztuki Teatralnej i Filmowej (Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinamatografica) w Bukareszcie. Jest redaktorką naczelną Art Act Magazine. Publikowała w najważniejszych czasopismach kulturalnych w Rumunii, a także prowadzi stałą, cotygodniową rubrykę w jednym z najpoczytniejszych informatorów kulturalnych - 7 seri (7 wieczorów). Laureatka nagrody UNITER dla najlepszej sztuki 2006 roku za Complexul Romania (Kompleks rumuński), zrealizowany w Teatrze Narodowym w Bukareszcie (2008). Obecnie kończy pracę doktorską, zatytułowaną Ciało radykalne we współczesnym performansie na Wydziale Teatrologicznym UNATC.

Iulia Popovici (Rumunia) - krytyczka i kuratorka sztuk performatywnych, posiada tytuł magistra dramatopisarstwa UNATC i licencjat z literatury, obroniony na Uniwersytecie Bukareszteńskim. Redaktorka bukareszteńskiego tygodnika kulturalnego Observator. Członkini EEPAP (Eastern European Performing Arts Platform). Autorka raportu EEPAP na temat niezależnej/alternatywnej sceny performatywnej w Rumunii. Od 2011 jest współkuratorką Independent Performing Arts Platform w ramach festiwalu Temps d'Images w Cluj. Autorka Teatru na poboczu - książki o alternatywnym rumuńskim kolektywie teatralnym dramAcum.

Grzegorz Reske (Polska) -menadżer kultury, od ponad piętnastu lat związany z festiwalem "Konfrontacje Teatralne". Studiował teorię sztuki i historię doktryn artystycznych, a także zarządzanie w kulturze i dyplomację kulturalną. Producent na stałe związany z Teatrem Provisorium. Pomysłodawca i współpracownik szeregu projektów teatralnych w kraju i za granicą. Współpracuje stale z EEPAP - Wschodnioeuropejską Platformą Sztuk Performatywnych i IETM - Międzynarodową Siecią Sztuk Performatywnych.

Liza Sargsyan (Armenia) - studentka teorii sztuki i historii w ICA (Instytucie Sztuki Współczesnej) w Erewaniu; jej zainteresowania badawcze obejmują nauki społeczne, sztukę współczesną, filozofię i problematykę gender. W swoich badaniach teoretycznych skupia się na esencjonalnych i praktycznych aspektach tańca i performansu, a szczególnie na problematyce ciała w różnych kontekstach środowiskowych i warunkach społeczno-kulturowych, oraz na tym jak wpływają one na kształtowanie się i przekształcanie się ciała.

Annamária Szoboszlai (Węgry) - niezależna krytyczka. Studia: PPKE BTK, magisterium z literatury węgierskiej, magisterium z komunikacji (1997-2003); malarstwo w Napút Art Academy w pracowni Zoltána Döbrönteia (2007-2011). Stypendia: program Darmasiswa, studia nad tańcem tradycyjnym Jawy i Sumatry (Indonezja; 2006-2007); dwukrotnie stypendium dla młodych krytyków Jardin d'Europe: Bruksela (2009) iBukareszt (2011). Publikacje dotyczące współczesnego teatru, tańca i sztuk pięknych: tanckritika.hu, 7ora7.hu, szinhaz.net, revizoronline.hu, Színház, Ellenfény, Zene zene tánc, New ceramics (Nowa ceramika, artykuł w języku angielskim).

Izabela Szymańska (Polska) - absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, dziennikarka, krytyk teatru i tańca; współpracuje z "Gazetą Wyborczą", periodykiem "Notatnik teatralny", jak również z programem II Polskiego Radia. Wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Aleksander Tebenkov (Białoruś) - absolwent Wydziału Choreograficznego w Instytucie Kultury i Sztuki (Orzeł, Rosja). W latach 1988-1996 pracował jako tancerz w Grodzieńskiej Filharmonii Obwodowej, a od 1996 jako tancerz i choreograf w Grodzieńskim Obwodowym Teatrze Dramatycznym. W 1994 założył własny zespół tańca współczesnego, Gallery Dance Theatre, z którym odwiedził wiele międzynarodowych festiwali tanecznych. Od 1997 organizuje w Grodnie różnorakie imprezy taneczne. Obecnie pracuje w Grodzieńskim Teatrze Dramatycznym.

Swietłana Ulanovskaya (Białoruś) - krytyk teatru i tańca, redaktor naczelna portalu internetowego o białoruskim teatrze współczesnym artaktivist.org/theatre; absolwentka Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (2003, specjalizacja - kulturoznawstwo). Ukończyła studia podyplomowe o specjalizacji krytyka sztuki na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym Kultury i Sztuki, gdzie od 2008 pełni funkcję wykładowcy. Jest autorką ponad 200 publikacji o współczesnym teatrze, tańcu i muzyce; członek jury międzynarodowych konkursów i festiwali teatru i tańca.

Larisa Venediktova (Ukraina) - tancerka, pedagożka, performerka, choreografka i reżyserka, w roku 2000 założyła organizację pozarządową Actual Dance Association, której celem jest stworzenie warunków dla rozwoju sztuk performatywnych na Ukrainie. Poprzednio związana z TanzLaboratorium, ktorego była współzałożycielką. Pracowała również jako reżyserka w kijowskim teatrze eksperymentalnym Vilna Scena. W latach 2003-2006 studiowała w Moskiewskiej Szkole Sztuki Dramatycznej, gdzie pracowała z japońskim mistrzem butoh Minem Tanaką. Redagowała magazyn World of Art. Pisze teksty krytyczne o sztuce i tańcu współczesnym na Ukrainie.

Gabriela Żuk (Polska) - teatrolożka, krytyczka, koordynatorka Teatru Centralnego w Lublinie, redaktorka Lubelskiego Informatora Kulturalnego Zoom. Od lat zaangażowana w promocję tańca poprzez organizację konferencji, szczególnie w lubelskim środowisku uniwersyteckim.. Współorganizatorka różnych wydarzeń kulturalnych m.in. Konfrontacji Teatralnych.

Organizatorzy:

Instytut Muzyki i Tańca

www.imit.org.pl

East European Arts Platform

www.eepap.org

Centrum Kultury w Lublinie

www.ck.lublin.pl

Lubelski Teatr Tańca

www.ltt.art.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

http://www.umcs.e-bip.net/