powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. "Hamlet" w Polskim z napisami dla niesłyszących

26 września o godz. 18.00 spektakl z napisami dla niesłyszących w ramach projektu "5 zmysłów. Pauza".

Głównym celem projektu realizowanego przez More Than One Production jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności oraz aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Ponadto projekt dąży do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziała tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

Projekt "5 zmysłów. Pauza" jest kontynuacją projektu "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych połączonej z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, zaadresowanych do osób niewidomych. Było to jedno z najbardziej docenionych i najgłośniejszych wydarzeń w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011 roku. Partnerem strategicznym realizacji było Muzeum Narodowe w Poznaniu. Niezwykłe powodzenie projektu zmobilizowało organizatorów do kontynuowania idei realizacji kulturalnych projektów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Wśród oczekiwanych rezultatów projektu "5 zmysłów. Pauza" wymienić należy dotarcie do jak największej grupy osób niesłyszących oraz tych borykających się z problemami słuchu. Spodziewanym rezultatem przedsięwzięcia jest rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osób, które dotąd stanowiły marginalizowaną grupę potencjalnych odbiorców.

Teatr Polski w Poznaniu w ramach tego projektu przygotował spektakl "Hamlet" Williama Szekspira w reżyserii Pawła Szkotaka z Michałem Kaletą w tytułowej roli. Spektakl z napisami dla osób niesłyszących odbędzie się 26 września o godz. 18.00 w Malarni.