powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wsparcie ponad granicami

Czy polskie teatry, filharmonie i inne publiczne instytucje kultury mogą pozyskiwać środki na swoją działalność i ciekawe projekty od darczyńców z zagranicy? Jest to możliwe dzięki programowi Transnational Giving Europe (TGE).

Transnational Giving Europe to sieć współpracujących ze sobą europejskich fundacji i stowarzyszeń z Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Organizacje należące do sieci TGE pomogły do tej pory ponad 6 tys. darczyńców przekazać pieniądze do ponad 200 podmiotów publicznych i prywatnych w całej Europie. A łączna wartość wszystkich wpłat przekroczyła w 2010 r. kwotę 4,3 mln Euro. Tym bardziej warto, aby polskie organizacje i instytucje skorzystały z takiej możliwości finansowania swojej działalności. W naszym kraju TGE reprezentowana jest od 2006 r. przez Fundację dla Polski (FDP).

- Wiele polskich teatrów, jak również innych publicznych instytucji kultury prowadzi działalność społeczną, realizując ciekawe, nowatorskie projekty. Potrzebują na ten cel środków finansowych, które nie zawsze łatwo jest im pozyskać w kraju. Jednocześnie mają często znajomych, przyjaciół i zaprzyjaźnione firmy zagranicą, którzy nadal z zainteresowaniem śledzą to, co dzieje się w Polsce i chcieliby mieć wpływ na rozwój naszego kraju - mówi Agnieszka Sawczuk, prezes Fundacji dla Polski. - TGE daje im możliwość wspierania takich wartościowych inicjatyw społecznych w Polsce. A nasza wieloletnia współpraca z uznanymi i wiarygodnymi europejskimi organizacjami tworzącymi sieć TGE, gwarantuje ograniczenie do minimum procedur administracyjnych, a także przejrzystość procesu przekazywania darowizn - dodaje.

Darczyńca znaleziony

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało, że zniknęło wiele barier i formalności, które ograniczały zagraniczną pomoc dla teatrów, filharmonii, czy innych instytucji kultury działających w naszym kraju. Coraz więcej Polaków osiedla się też w państwach UE, podejmuje tam pracę, robi karierę. I mieszkając w Anglii, Włoszech, Francji, Niemczech czy w Anglii chętnie wsparliby finansowo organizacje lub instytucje działające w Polsce, np. w ich rodzinnych miejscowościach. Mogą też być swoistym pośrednikiem pomiędzy polskimi instytucjami, a obcokrajowcami, którzy chcieliby przekazać pieniądze na ich działalność. Także wiele miejscowości w naszym kraju ma swoje miasta bliźniacze w krajach Europy i USA - nawiązywane w ten sposób bliskie kontakty również mogą sprzyjać zdobywaniu zagranicznych darczyńców, którzy chętnie przeznaczyliby pieniądze na działalność teatru czy filharmonii w Polsce. Wariantów współpracy i pozyskiwania środków jest naprawdę dużo, a sieć TGE może w tym skutecznie pomóc.

Wyobraźmy sobie sytuację, że teatr zamierza zorganizować międzynarodowy festiwal teatralny i poszukuje darczyńców, którzy mogliby wesprzeć ten projekt. Dzięki swoim kontaktom nawiązanym podczas podobnych imprez w Europie i USA, osoby z tych krajów chętnie wesprą tę inicjatywę. Albo filharmonia zamierza przygotować cykl warsztatów dla dzieci poświęconych muzyce, zapraszając na nie m.in. wykonawców z Włoch i Francji. Organizatorzy otrzymali zapewnienie od swoich przyjaciół w tych krajach, że chętnie przekażą oni pieniądze na ten cel. Co trzeba zrobić, aby fundusze od darczyńców wpłynęły na konto polskiego teatru czy filharmonii?

- Fundacja dla Polski nie znajduje darczyńców w innych krajach, ale jeśli polska instytucja zna już osoby czy firmy, które chciałyby wesprzeć jej działalność, możemy pomóc w przekazaniu darowizny w sposób bezpieczny. Najpierw wyślemy do polskiej organizacji formularz do wypełnienia, następnie sprawdzimy jej wiarygodność oraz projekt, na który chce pozyskać środki i jeśli wszystko będzie w porządku, nadamy organizacji numer identyfikacyjny i prześlemy jej dokumenty do organizacji partnerskich w tych krajach, w których znalazła ona darczyńców. Od tej chwili nasza rola się kończy, a pieniądze od zagranicznego darczyńcy będą już bezpośrednio przekazywane polskiej instytucji przez partnera TGE - wyjaśnia Justyna Blinowska z FDP.

Dlaczego to się opłaca?

Program TGE gwarantuje darczyńcom komfort współpracy ze sprawdzonymi instytucjami, które cieszą się ugruntowaną pozycją, posiadają doświadczenie w finansowaniu projektów społecznych i przekazywaniu pomocy. Jednocześnie krajowy partner TGE oferuje pomoc w znalezieniu inicjatywy odpowiadającej oczekiwaniom darczyńcy i wybór takiej działalności dobroczynnej, która najlepiej wpisuje się w jego strategię biznesową czy politykę zaangażowania firmy w działalność społeczną.

TGE to szansa dla polskich instytucji kultury na pozyskanie nowych darczyńców, zarówno indywidualnych, jak i międzynarodowych korporacji z krajów europejskich i USA. Uzyskane w ten sposób środki mogą posłużyć na bieżącą i przyszłą działalność programową, np. wyposażenie kadry i pomieszczeń w nowoczesny sprzęt, stypendia dla osób uzdolnionych muzycznie, przeprowadzenie koncertu, organizację warsztatów teatralnych, projektów kulturalnych czy na realizację innych celów statutowych.

- Niewątpliwym atutem jest także to, że zagraniczny darczyńca przekazując pieniądze za pośrednictwem sieci TGE może skorzystać z wszelkich ulg podatkowych przysługujących w kraju, w którym rozlicza się z fiskusem. Jednocześnie przekazana pomoc nie jest obciążona żadnymi dodatkowymi podatkami w kraju, w którym działa obdarowywana organizacja lub instytucja. Kwota przekazanej darowizny pomniejszana jest tylko o koszty administracyjne w wysokości 5%. A ewentualne prowizje bankowe naliczane są dopiero w chwili ich faktycznego poniesienia - podkreśla Justyna Blinowska.

Dla dużych i małych

Partnerstwo TGE jest znakomitym narzędziem, dzięki któremu Polacy mieszkający za granicą mogą wspierać instytucje w Polsce, zarówno te, które swym zasięgiem obejmują cały kraj, ale też i te małe, znajdujące się w miastach i miejscowościach, z których wyjechali, a z którymi wciąż czują się związani. Dla każdej organizacji taka pomoc jest ważna, a poza tym buduje osobistą relację z darczyńcą, nieważne, czy jest to osoba indywidualna, czy duża firma. Można tu wykorzystać zarówno swoje kontakty partnerskie, jak i rodzinne. A osób indywidualnych i firm za granicą, które chcą wpływać na rozwiązanie problemów społecznych czy wspierać ciekawe inicjatywy w naszym kraju jest coraz więcej. Warto zainteresować ich programem TGE i nową możliwością finansowego wspierania wartościowych przedsięwzięć w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat TGE są dostępne w biurze Fundacji dla Polski, ul. Narbutta 20 lok. 33, tel. 22 542 58 80, mailowo tge@fdp.org.pl, a także na stronie internetowej www.fdp.org.pl.