powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraków: Warsztaty z Elżbietą Moszczyńską

W sobotę 15 września Teatr Tańca DF w Krakowie zaprasza do siedziby Art Color Ballet na warsztaty, które poprowadzi Elżbieta Moszczyńska. Motywem przewodnim warsztatów są hasła: Obudź archetyp artysty. Odnajdź bezpieczeństwo i wolność w procesie twórczej kreacji.

WPROWADZENIE

Projekt ten opiera się na technikach, których uczyłam się i udoskonalałam i które stymulują proces twórczy artystów i uczniów tańca i teatru. Techniki te mają swoje źródła w medytacji, tańcu, jodze i psychologii (odblokowanie psychoemocjonalne). Są narzędziem improwizacyjnym, które prowadzą do wytworzenia języka terapeutycznego.

Warsztaty, które oferuję wnoszą wiedzę teoretyczną i praktyczną służącą udoskonaleniu pracy ciała, głosu, interpretacji artystycznej i, przede wszystkim, polepszają komunikację wewnętrzną, uczą scenicznego wydobycia ukrytych emocji.

Celem warsztatów jest również wsparcie w rozwoju osobistym dzięki nabyciu umiejętności równoważenia sztuki, emocji i własnego życia.

Elżbieta Moszczyńska

CELE

Odnalezienie w sobie artysty poprzez spotkanie i kontakt z własnym ciałem i głosem. Czerpanie ze źródeł energii i uczenie się jak przekazywać je w procesie twórczym.

Poczucie obecności "tu i teraz", uwolnienie swoich negatywnych emocji, lęków, niepewności, uprzedzeń - nabywanie tej umiejętności w odniesieniu do działania zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym.

Odblokowanie ciała, emocji i umysłu - zjednoczenie się z żywiołem ziemskim, a poprzez tę pracę rozbudzenie intuicji i wrażliwości w celu zachęcenia do improwizacji i czerpania z twórczej siły.

Wzmocnienie przekazu artystycznego i języka ciała.

Powrót do pierwotnych korzeni sztuki i odkrycie ich istoty jako formy głębokiej komunikacji "niewerbalnej", jakim jest taniec lub "werbalnej", jakim jest teatr w celu przekazania naszych uczuć za pomocą środków teatralnych i doprowadzenie je do katharsis.

PROGRAM

1. Prezentacja grupy.

- Badania potencjału grupy i potencjału osobistego,

- Świadomość istniejących blokad i energii, które w nas drzemią,

- Odnalezienie oddechu i tętna jako źródła inspiracji artystycznej,

- Praca nad spójnością grupy.

2. Świadomość ciała jako instrumentu służącego rozwojowi indywidualnemu i zbiorowemu. Likwidacja blokad psycho-ruchowych poprzez taniec, ruch i ekspresję wokalną.

3. Praca w oparciu o muzykę, śpiew, tekst improwizowany - instrumenty służące intuicyjnemu odnalezieniu własnego wyrazu artystycznego.

4. Praca grupowa mająca na celu opracowanie wspólnych wartości i przekształcenie schematów związanych z rywalizacją i konkurencją.

5. Prezentacja spektaklu, będąca równocześnie przekazaniem doświadczeń zdobytych podczas zajęć.

***

Termin: 15 września 2012 (sobota)

Godziny 10:00 - 14:00 i 16:00 - 19:00

Miejsce: Studio Art Color Ballet, Rynek Główny 34

Cena: 80zł

**

Płatności prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia: 77 1050 1445 1000 0023 5374 9928

wpisując w tytule : "warsztaty 15.09 - imię i nazwisko"

Istnieje również możliwość płatności na miejscu po wcześniejszej rezerwacji mailowej lub telefonicznej:

mail: kontakt@teatrtancadf.pl

tel. 607 502 700

***

Elżbieta Moszczyńska: absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Wrocławskiem. Obroniła doktorat pt.: Funkcja komunikacyjna tańca, przygotowany pod opieką Kazimierza Brauna. Realizowała również praktyczny rozwój tej pracy w terapeutycznym centrum psychiatrycznym w Lubiążu, prowadząc zajęcia pomocnicze - Funkcja lecznicza tańca. Kształciła się pod kątem tańca hiszpańskiego i flamenco w Centre de la Dance de Marais de Paris. Flamenco studiowała również w szkole Matyldy Coral i Adresa Marin w Sewilli.

Zainicjowała pierwszą szkołę flamenco w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Prowadziła kurs ekspresji poprzez flamenco w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Pracowała również w centrach rozwoju osobistego w Sewilli (Taniec i flamenco jako forma medytacji.)