powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Dziś Spotkanie Komisji ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych

Komisja ZASP ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych zaprasza na kolejne otwarte spotkanie - 16 lipca o godz. 17:00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Podczas spotkania przedstawione zostaną pierwsze działania Komisji i dalsze plany jej pracy.

Skupią się one na następujących obszarach:

- stworzenie katalogu dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem instytucji teatru publicznego;

- przygotowanie propozycji modernizacji statutu ZASP;

- stworzenie katalogu dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem instytucji teatru publicznego;

- wypracowanie stanowiska wobec bieżących problemów poszczególnych teatrów.

- dyskusja nad rolą teatrów publicznych, samym pojęciem "teatru publicznego" i jego misji.

Ostatnie organizowane przez Komisję spotkanie odbyło się 28 czerwca. Olgierd Łukaszewicz, prezes ZASP, odpowiadał wówczas na pytania związane z funkcjonowaniem tego stowarzyszenia twórczego i zachęcał sygnatariuszy listu "Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem" do jego współtworzenia. Zebrani zwracali uwagę szczególnie na problemy formalne, które wielu czynnych współtwórców polskiego życia teatralnego mogłoby mieć przy wstępowaniu do Związku. Łukaszewicz wyraził gotowość do dialogu i reformy organizacji.

Komisja ds. Monitorowania Sytuacji Teatrów Publicznych została powołana przez Zarząd Związku Artystów Scen Polskich 11 czerwca br. Obok członków ZASP w jej skład weszły osoby zaangażowane w marcowy protest środowiska teatralnego.