powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Teatralno-historyczne warsztaty TwóRcze

W TR Warszawa 3-tygodniowe "teatralno-historyczne warsztaty TwóRcze" dla 30-osobowej grupy młodzieży.

Dlaczego historia?

Na obszarze Południowego Śródmieścia, w bezpośredniej bliskości siedziby TR WARSZAWA zachowała się oryginalna zabudowa Warszawy z przełomu XIX i XX w. Stare kamienice, pałacyki przy ul. Szucha, stara drukarnia (obecnie siedziba Muzeum Drukarstwa oraz Akademii Fotografii) tworzą niepowtarzalny klimat dawnej Warszawy.

Niezwykłą historię kryje też TR WARSZAWA mieszczący się w starej przedwojennej kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 8, pooranej przez kule ostatniej wojny.

Kamienica została zbudowana dla Heleny Pal (wdowy po Ferdynandzie Adolfie Palu - właścicielu Fabryki Przetworów Chemicznych "Dobrolin") w 1935 roku.

Od stycznia do końca czerwca 1939 roku działał w kamienicy prywatny teatr pod nazwą: Teatr Malickiej. W czasie wojny, do 1944 roku w teatrze działał kino-teatr dla Niemców. Po wojnie w kamienicy bardzo szybko teatr wznowił działalność - już w grudniu 1945 roku. W teatrze przy Marszałkowskiej 8 często bardzo zmieniała się dyrekcja, zmieniały się nazwy i charakter repertuaru. Teatr działał jako samodzielna placówka, aby w chwilę później tracić niezależność. Historia charakterystyczna dla wielu instytucji kultury w powojennej Warszawie. Historie tych miejsc - teatru i okolic nie zostały nigdy dokładnie zebrane i opisane, a młodzież okolicznych szkół rzadko kiedy wie cokolwiek na temat najbliższej okolicy.

Dlatego pragniemy poprzez warsztaty ożywić zainteresowanie historią i za pomocą ciekawych, innowacyjnych metod pedagogiki teatru spróbować odtworzyć przeszłość TR WARSZAWA, dawniej Teatru Rozmaitości i okolic. Przez pryzmat historii mieszkańców kamienicy i okolic pragniemy obudzić drzemiące duchy Marszałkowskiej.

Historyczne warsztaty twórcze mogą przyczynić się do nauczenia młodych ludzi odpowiedzialności za przyszłość poprzez poznanie i zainteresowanie przeszłością.

Oferta jest skierowana w szczególności do:

Uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności mających siedzibę na obszarze południowego Śródmieścia

Cel główny:

Edukacja historyczna i teatralna 30 uczniów szkół ponadpodstawowych z Warszawy

Cele szczegółowe:

 Zachowanie historii miejsc i ludzi z obszaru południowego Śródmieścia

 Uwrażliwienie młodych ludzi na wartości płynące z dbania o historię najbliższej okolicy

Ukazanie historii Warszawy w nowatorski sposób - poprzez stworzenie i wystawienie spektaklu teatralnego

Miejsce realizacji:

Południowa część Dzielnicy Śródmieście od pl. Unii Lubelskiej do ul. Oleandrów i Litewskiej, wzdłuż ulic: Marszałkowska, Polna i Szucha;

oraz siedziba TR WARSZAWA czyli Teatru Rozmaitości (ul. Marszałkowska 8)

Warsztaty TwóRcze będą skierowane do 30 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy rekrutować się będą głównie z młodzieży uczęszczającej do szkół w rejonie południowego Śródmieścia. Ideą projektu jest połączenie działań varsavianitsycznych z warsztatami teatralnymi.

Rekrutacja będzie przeprowadzona w zaprzyjaźnionych szkołach gimnazjalnych i licealnych. Wybrana grupa uczniów będzie brała udział w obydwu modułach projektu:

MODUŁ I. ŻYWA HISTORIA ŚRÓDMIEŚCIA

Projekt rozpocznie się od warsztatu prowadzonego przez varsavianistę o historii tej części Warszawy. Warsztat będzie się składał z części teoretycznej oraz spaceru varsavianistycznego.

Następnie zorganizowany zostanie warsztat dziennikarski podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać wywiady oraz jak prowadzić dokumentację fotograficzną.

Kolejnym etapem będzie wyszukanie ciekawych osób (mieszkańców, pracowników etc.) które znają historię okolicy i przeprowadzenie z nimi wywiadów. Uczestnicy będą pracować w 2-4 osobowych zespołach pod opieką pracownika fundacji lub wolontariusza.

MODUŁ II. WARSZTATY TEATRALNE

Zebrane materiały i historie będą stanowić kanwę, na bazie której uczestnicy pod okiem reżysera opracują scenariusz spektaklu. Prace nad samym spektaklem poprzedzą warsztaty:

 Warsztat dramaturgiczny,

 Warsztat aktorsko-performatywny,

 Warsztat multimedialny.

W trakcie warsztatów sami uczestnicy wymyślą pomysł na spektakl i pod okiem opiekuna-reżysera opracują scenariusz, scenografię i inne elementy. Warsztaty zakończą się wystawieniem debiutanckiego spektaklu. Spektakl będzie grany co najmniej 2 razy i zaproszeni będą przede wszystkim rodzice uczestników oraz ich klasy a także mieszkańcy okolicznych kamienic.

W trakcie realizacji prowadzona będzie dokumentacja filmowa i fotograficzna projektu. Zmontowany materiał zostanie nagrany na płyty DVD i rozdany 30 uczestnikom warsztatów oraz wysłany do szkół biorących udział w projekcie.

POTENCJALNE MIEJSCA PRZEPROWADZANIA WYWIADÓW I DOKUMENTACJI:

 Teatr Rozmaitości (TR Warszawa)

 Kamienice - Marszałkowska 8 i okoliczne

 Akademia Fotografii (ul. Marszałkowska 3/5)

 Sklep kolonialny, Marszałkowska 4

 Restauracja Wenecja Magdy Gessler, Marszałkowska 10

 Cukiernia Czubak, Marszałkowska 20/22

 IPN - Przystanek Historia IPN

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście - Wypożyczalnia nr 54

 Księgarnia Bagateli

 Księgarnia biblijna

 Stowarzyszenie Wolnego Słowa

 Zakłady rzemieślnicze: Parasolkarstwo (ul. Oleandrów), Zegarmistrz (ul. Marszałkowska 7), Prywatne Muzeum Modniarstwa PORTHOS (ul. Marszałkowska 9/15), Zakład Narzędzi z 1845 r. (Marszałkowska 3/5)

PARTNERZY:

 TR WARSZAWA (Teatr Rozmaitości)

 Stowarzyszenie Pedagogów Teatru