powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Sygnatariusze listu "Teatr nie jest produktem..." piszą do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

3 kwietnia 2012, Warszawa

Pani Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent,

zwracamy się z prośbą o realizację postulatów sygnatariuszy listu "Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem". Wśród ponad trzech tysięcy osób są aktorzy i reżyserzy, dramaturdzy i scenografowie, pracownicy techniczni i administracyjni, dyrektorzy teatrów, muzycy, tancerze i choreografowie, teatrolodzy, krytycy i widzowie, którzy wyrazili swój protest wobec postępującej degradacji życia teatralnego w naszym mieście.

Rozumiemy jak wielkim wyzwaniem, przede wszystkim finansowym, dla Warszawy jest organizacja EURO2012 oraz mamy świadomość zmniejszonych wpływów do budżetu naszego miasta. Z tego właśnie powodu domagamy się jawności procesów powoływania dyrektorów, przejrzystości działań w powoływaniu ekspertów oraz komisji konkursowych i upubliczniania przebiegu ich prac. Jasna polityka kulturalna, efektywne zarządzanie, przestrzeganie prawa, przejrzyste procedury, to wszystko można osiągnąć bez dodatkowych nakładów finansowych. Przedłużanie procedur wyłaniania dyrektorów, odwlekanie o kolejne miesiące decyzji oznacza także marnotrawienie pieniędzy warszawiaków.

Polityka cięcia kosztów działania warszawskich teatrów - w latach 2008-2012 ponad 20 mln złotych - powoduje niebezpieczne zjawisko komercjalizacji oferty kulturalnej warszawskich scen, oznacza drastyczny spadek powstawania nowych premier, ograniczenie eksploatacji istniejących tytułów, wzrost cen biletów, a co za tym idzie eliminuje z uczestnictwa w kulturze osoby niezamożne. Istnieje niebezpieczeństwo, że niebawem wszystkie warszawskie teatry staną się miejscem sprzedającym produkty w postaci spektakli tym, których na to stać, a realizacja misji publicznej w postaci partnerskiego dialogu z widzami przestanie istnieć.

Pokładamy ogromne nadzieje w uchwalonym przez Radę Warszawy dokumencie "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020". Oczekujemy jak najszybszego powołania z udziałem strony społecznej zespołu roboczego ds. teatru oraz Społecznej Rady Kultury, a także ogłoszenia konkursów na stanowiska pełnomocnika/pełnomocniczki ds. wdrażania PRK oraz dyrektora Biura Kultury.

Reforma warszawskich teatrów jest koniecznością, dlatego mamy nadzieję, że ekspercki zespół roboczy, który ma wypracować jej kształt, zacznie działać niezwłocznie. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się zatrzymać degradację teatru publicznego.

Z poważaniem,

sygnatariusze listu "Teatr nie jest produktem, widz nie jest widzem"

PS. W związku z brakiem siedziby, uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi

na mail: ludzieteatru@gmail.com.