powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Muzyka i teatr wspomagają psychoterapię

W dniach 23 i 24 marca odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii przy Akademii Muzycznej.

W tym roku do organizacji konferencji przyłączyli się pedagodzy wrocławskiej PWST Maria Kijak- Rakowska i Beata Szczepanik.

Program konferencji powstał w Kole Naukowym, którym kieruje studentka muzykoterapii Beata Radzik. W tym roku w spotkaniu studentów i pedagogów będą uczestniczyli przedstawiciele ArtEZ Conservatorium in Enschede (Holandia) i Akademii Muzycznej w Bergen (Norwegia).

Istotnym punktem programu tegorocznej konferencji będzie występ Wrocławskiego Teatru Integracyjnego EUFORION ze spektaklem reżyserowanym przez Annę Jędryczkę-Hamerę pt. "Noc czerwcowa i Inge Bartsch" (na zdjęciu) wg tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Prezentacja spektaklu odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu.

***

W programie

23 marca 2012 r. (piątek)

SALA KAMERALNA

9:00 - 9:30

Powitanie gości i uczestników przez Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii - Beatę Radzik oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii - dr Klaudię Kukiełczyńską - Krawczyk

Wystąpienie Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - prof. AM Haliny Bobrowicz

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Muzykoterapeutów Polskich - dr Pawła Cylulko

9:30 - 9:45- Katarzyna Ruda

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; III rok Stacjonarnych Studiów

Doktoranckich, Katedra Medycyny Zachowawczej i Zabiegowej Wydziału Fizjoterapii

KONCERT DLA DZIECI W RAMACH "POKOLORUJ ŚWIAT" W WYKONANIU STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO MUZYKOTERAPII JAKO AKTYWNE I TWÓRCZE DZIAŁANIE NA RZECZ PROMOCJI EDUKACJI KULTURALNEJ (komunikat)

9:45 - 10:00 - Anna Jędryczka - Hamera

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STOWARZYSZENIA REGIONÓW EUROPY W STAMBULE (ARE)

10:00 - 10:15 - Beata Radzik

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; II rok studiów magisterskich muzykoterapii

PREZEN TACJA ZESPOŁU PERKUSYJNEGO "KU DOBREMU" ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNEJ REHABILITACJI "ART" (koncert)

10:15 - 10:30 - Przerwa organizacyjna

PANEL PODWÓJNY

10:30 - 12:00 oraz 12:15 - 13:45 - Jaap Orth

ArtEZ Conservatorium in Enschede (Holandia), wykładowca muzykoterapii

MUZYCZNE INTERAKCJE W GRUPOWEJ WSPÓŁIMPROWIZACJI (warsztat; sala C-1)

12:00 - 12:15 - Przerwa na kawę

10:30 - 12:00 oraz 12:15 - 13:45 - Katarzyna Ruda;

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; III rok Stacjonarnych Studiów

Doktoranckich, Katedra Medycyny Zachowawczej i Zabiegowej Wydziału Fizjoterapii

WYKORZYSTANIE TAŃCÓW W KRĘGU W TERAPII (warsztat; sala kameralna)

13:45 - 15:00 - Przerwa

15:00 - 16:30 - Monique van Bruggen

ArtEZ Conservatorium in Enschede (Holandia), wykładowca muzykoterapii

MUZYKOTERAPIA NEUROLOGICZNA(warsztat; sala kameralna)

16:30 - 16:50 - Jadwiga Tomczyńska

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; II rok studiów magisterskich muzykoterapii

HARFA W MUZYKOTERAPII (referat)

16:50 - 17:10 - Dominika Kłębukowska

Akademia Muzyczna w Krakowie; II rok studiów podyplomowych

WPŁYW MUZYKI NA NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH

17:10 - 17:30 - Małgorzata Socha

Collegium Medicum w Bydgoszczy; II rok studiów licencjackich na kierunku lekarskim, II rok studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

"TAŃCZYĆ ZNACZY PRZEMIENIAĆ CZAS I PRZESTRZEŃ". CHOREOTERAPIA W WYBRANYCH ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH - PRZEGLĄD LITERATURY(referat)

17:30 - 18:00 - Przerwa; wspólne przejście do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego we Wrocławiu, ul. Braniborska 59; Sala 28.

18:00 - 18:45- Maria Beata Szczepanik

Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie filia we Wrocławiu

TANIEC Z SZALEM JAKO PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ W PSYCHOTERAPII (warsztat)

18: 45 - 19:15 - Maria Kijak - Rakowska

Kierownik Studium Baletowego przy Operze Wrocławskiej, Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie filia we Wrocławiu

PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO JAKO METODA WSPOMAGANIA ROZWOJU OGÓLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

19:15 - "NOC CZERWCOWA I INGE BARTSCH" Spektakl Teatru Integracyjnego EUFORION

reż. Anna Jędryczka - Hamera

20:00 - Impreza integracyjna

Klub Włodkowica 21