powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. O ekonomice teatru w IT

12 marca o godz. 14.00 Instytut Teatralny w Warszawie zaprasza na debatę na temat sposobów i źródeł finansowania kultury, a w szczególności teatru. Punktem wyjścia do rozmowy jest wydana przez IT książka dr Hanny Trzeciak "Ekonomika teatru".

Zapraszamy na debatę o tym, czy można - i jak można - w rachunku ekonomicznym uwzględnić zmienną jakości artystycznej. Jak tę zmienną wyznaczyć, jakie zastosować kryteria. Czy w ogóle możliwa jest - i uprawniona - ekonomizacja kultury. Punktem wyjścia do rozmowy jest wydana przez Instytut Teatralny książka dr Hanny Trzeciak "Ekonomika teatru". Wezmą w niej udział - obok autorki - Waldemar Dąbrowski (dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej), Zenon Butkiewicz (dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN oraz wieloletni dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie), Ewa Pilawska (dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi), Paweł Płoski (redaktor miesięcznika Teatru, kierownik Działu Literackiego Teatru Narodowego). Spotkanie poprowadzi Jacek Żakowski.

Spotkanie odbędzie się 12 marca o godzinie 14.00 w siedzibie Instytutu Teatralnego w Warszawie (ul. Jazdów 1).

+++

EKONOMIKA TEATRU

Najnowsze wydawnictwo Instytutu Teatralnego to pionierska - zarówno dla polskiej kultury jak i ekonomii - naukowa praca dr Hanny Trzeciak poświęcona analizie form finansowania instytucji kultury - szczególnie teatrów - w systemie wolnorynkowym.

Szczególną uwagę poświęca autorka definicjom dóbr publicznych i merytorycznych, które są efektem działania instytucji kultury, wskazując na decydująca rolę źródła finansowania w kształtowaniu ilości i jakości tych dóbr.

Na przykładzie teatru, dokumentując to także badaniami innych ekonomistów, wskazuje, że "dobra merytoryczne są dobrami pożądanymi przez społeczeństwo, gdyż służą realizacji wspólnego, wartościowego społecznie celu.

+++

Hanna Trzeciak zajmuje się charakterystyką ekonomiczną teatru jako specjalnego typu instytucji. Bada - przywołując także zagraniczne prace naukowe - modele ekonomicznego zachowania teatru w sytuacji gospodarki wielosektorowej, wyznacza miejsce czynnika ekonomicznego wśród innych czynników determinujących poziom działalności artystycznej. Omawia mechanizmy i źródła finansowania teatrów za granicą (szczególnie w Wielkiej Brytanii i USA), zestawiając je z sytuacją w Polsce.

Ocenia znaczenie zastosowanego mechanizmu finansowania dla poziomu artystycznej działalności teatrów, podejmuje próbę określenia i zdefiniowania mierników niezbędnych dla zbadania poziomu działalności artystycznej i proponuje oryginalną koncepcję badań empirycznych, wprowadzając do rachunku ekonomicznego instytucji zmienną jakości artystycznej.