powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Lublin. Biuro EEPAP

1 lutego w Centrum Kultury przy ul. Narutowicza 32 zostało otwarte biuro East European Performing Arts Platform. EEPAP jest organizacją na rzecz rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w Europie Środkowej i Wschodniej.

Projekt obejmuje 18 państw tego rejonu Europy: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, Białoruś, Słowację, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Bośnię i Hercegowinę, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Kosowo, Polskę. Platforma współpracuje ściśle z najważniejszymi ośrodkami tanecznymi i teatralnymi w Europie: projekty będą realizowane nie tylko w krajach objętych projektem EEPAP, ale w całej Europie.

Wszystkich twórców teatralnych i tanecznych, kuratorów, krytyków i teoretyków, którzy już współpracują bądź planują rozpocząć współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego i mają pomysły na nowe projekty, chcieliby skonsultować swoje plany, poszukać partnerów bądź współorganizatorów, uzyskać poradę, zapraszamy do biura EEPAP w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Narutowicza 32, pokój nr 303, III piętro, w godzinach 10:00 -17:00 od poniedziałku do piątku.

Projekt EEPAP został zainicjowany przez Instytut Adama Mickiewicza w 2011 roku w ramach Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Od 2012 roku EEPAP działa jako pierwsza instytucja Partnerstwa Wschodniego z siedzibą w Centrum Kultury w Lublinie, przy finansowym wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza oraz Lublina.

Działania zrealizowane w 2011 roku:

- Uruchomienie strony www.eepap.org

- narzędzie otwarte dla wszystkich środkowo- i wschodnioeuropejskich twórców sztuk performatywnych, reżyserów, aktorów, dramaturgów, scenografów, kuratorów itd., a także dla festiwali, ośrodków teatralnych i tanecznych

- punkt kontaktowy: serwis umożliwia publikację swojego profilu, a w nim informacji o działalności, najnowszych wydarzeniach, materiałów audio i video, odnośników na własne strony internetowe

Raport o organizacji teatru i tańca w krajach postsocjalistycznych po 1989 roku, publikacja raportu na stronie www.eepap.org

Ponad 20 wizyt studyjnych w krajach Partnerstwa Wschodniego i nie tylko

Dwa spotkania EEPAP z udziałem gości z Partnerstwa Wschodniego - pierwsze w kwietniu w Warszawie podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych, następne w październiku w Krakowie podczas Krakowskich Reminiscencji Teatralnych z udziałem 90 gości.

Działania planowane na 2012 rok:

- otwarta dyskusja na www.eepap.org na temat raportu EEPAP

- projekt edukacyjny dla menadżerów i kuratorów sztuk performatywnych w krajach Partnerstwa Wschodniego

- rozpoczęcie programu rezydencyjnego dla artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego

- kolejne spotkanie EEPAP w Lublinie jesienią 2012 roku

wizyty studyjne

- poszukiwanie źródeł finansowania poza Polską